0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Kurz byl vyprodán

Aktuální obsazenost 25


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
25

Místo konáníOpava


Olbrichova 25
Učebna O 208

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2021
Nákup kurzu do04.10.2021
Výuka od05.10.2021
Výuka do14.12.2021
Splatnost do01.09.2021

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Virtuální univerzita třetího věku

Více informací naleznete na https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=12&section=12Z

Cílem virtuálního kurzu bude seznámit posluchače s evropskou kulturou a jejích kořeny.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 9.00–10.00

Zahájení kurzu: 5. 10. 2021

1 x 14 dní

Délka trvání kurzu: 6 týdnů

5.10.2021
19.10.2021
2.11.2021
16.11.2021
30.11.2021

14.12.2021

Výše poplatku

400,- Kč/ kurz (1 semestr)

Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a upřednostňuje možnost studia z pohodlí domova.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2021 do 4. 10. 2021 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za kurz v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Podmínky pro absolvování

80% účast na výuce.

Vypracování on-line testu po každé přednášce a závěrečného on-line testu.

Obsah kurzu

Lektor: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně a na to, jakým způsobem je funkčnost zajišťována – psanými i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální pro všechny společnosti, nebo jsou závislé na konkrétní kultuře?

Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách – jsou všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské hodnoty představujeme? Jak vyjdou evropské hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem?

Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury – snaží se ukázat různé přístupy a náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka, který je často definován z naprosto odlišných směrů.

Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí přednášku. Protože člověk může být definován různým způsobem (a často nesprávnou definicí), můžeme se setkávat s relativizováním základních (esenciálních) vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují, jaké důsledky může mít relativizování mravních a etických záležitostí.

Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech uvádí, k jakým proměnám evropské kultury dochází.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude posluchač schopen orientovat se v evropské kultuře a jejích kořenech.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.

Sylabus