0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 12


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Olbrichova 25
O208

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2021
Nákup kurzu do30.09.2022
Výuka od16.09.2021
Výuka do30.06.2022
Splatnost do30.09.2021

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Prohloubit znalosti fotografie, ovládání fotoaparátu a pokročilé úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio X. Zdokonalit se ve fotografování rodinných událostí, fotografii vnoučat, krajiny při výletech, fotografického zátiší a portrétu. Pokročilé úpravovat fotografie v programu Zoner Photo Studio X. Zdokonalovat své fotografické dovedností. Zvládnout fotografii architektury, reportážní fotografii, fotografii krajiny, portrét a autoportrét. Propojit fotografii a písmo a toto propojení využití i v praxi.

Časový harmonogram

ČTVRTEK 12.25–13.50

Zahájení zimního semestru: 16. 9. 2021

Zahájení letního semestru: 6. 1. 2022

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu 30 týdnů

Výše poplatku

1.800,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.250,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.


Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Ovládání fotoaparátu, fotografické zákonitosti, praktická fotografie, úprava fotografií, archivace fotografií, prezentace fotografií, fotografie a text, výstava fotografií.Ovládání fotoaparátu, fotografické zákonitosti, praktická fotografie, úprava fotografií, archivace fotografií, prezentace fotografií, fotografie a text.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce proniknout hlouběji do tajů fotografie. Seznámit se od zákonitostí jejího pořízení, přes úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio X až po formy její praktické prezentace. Ochota k soustavné domácí přípravě a k vypracovávání zadaných úkolů. Vybavení vhodným počítačem. Úspěšné absolvování 3., nebo následujících ročníků digitální fotokomory (nutné osvědčení).

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 8. 2021 do 23. 9. 2021 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku na celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.800,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.250,- Kč/akademický rok.

Ochota k soustavné domácí přípravě a k vypracovávání zadaných úkolů.

Vybavení vhodným počítačem.

Úspěšné absolvování 3., nebo následujících ročníku digitální fotokomory (nutné osvědčení).

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování všech zadaných úkolů v průběhu kurzu, vytvoření výstavního souboru pro závěrečnou výstavu.

Obsah kurzu

  • Fotografie, její zpracování a úpravy v programu Zoner Photo Studio X.
  • Tvorba fotografie s ohledem na její praktické využití například v reklamě
  • Fotografický projekt
  • Fotokniha

Posluchači v průběhu kurzu pracují mimo jiné na tvorbě výstavního souboru na dané téma, jehož část bude na konci letního semestru vystavena na společné výstavě v Obchodním a společenském centru Breda&Weinstein v Opavě.

Co se naučíme

Po absolvování programu bude absolvent schopen nejen plně ovládat nastavení svého fotoaparátu, ale hlavně fotografovat disciplíny se kterými se v běžném životě setká, včetně rodinných událostí, fotografií vnoučat, portrétu, cestovatelské fotografie a další. Dále bude schopen upravovat fotografie v programu Zoner Photo Studio a tyto fotografie adekvátně prezentovat.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.

Sylabus