0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
30

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity - FVP
Slezská nemocnice v Opavě

Další informace

Nákup kurzu od08.09.2020
Nákup kurzu do23.09.2020
Výuka od09.11.2020
Výuka do15.04.2022
Splatnost do23.10.2020

Informace k platbě
Uhrazení poplatku za kurz – číslo účtu pro uhrazení teoretické části (17 000 Kč) na ČSOB učet: 117032153/0300, variabilní symbol: 6320, praktická část (4 000 Kč) bude hrazena přímo při výkonu praxe. Celková výše poplatku: 21 000 Kč

Cíle kurzu

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech je získání způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v chirurgických oborech, osvojení si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními předpisy.

Časový harmonogram

Zahájení kurzu: 9. 11. 2020, výuka probíhá v úterý od 15.30.

9.11. až 26. 2. 2021Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty před a po chirurgickém zákroku (modul OM1)

22. 3. až 29. 10. 2021Specializovaná ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (modul OM2) 

1. 11. až 15. 4. 2022 Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním a s ostatními traumaty pohybového aparátu (modul OM3)

Místo konání

Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita (Bezručovo nám. 885, Předměstí, 746 01 Opava) a Slezská nemocnice v Opavě (Olomoucká 470, 746 01 Opava)

Klíčová slova

chirurgie, ošetřovatelské péče, všeobecná sestra, specializační vzdělávání

Odborný garant kurzu

Mgr. Bc. Hana Hozová

MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určený pro všeobecné sestry.

Podmínky přijetí do programu

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech je (s odkazem na ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.), získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry.

Pro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka, je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu zaslat úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).

Úhrada poplatku

Uhrazení poplatku za kurz – číslo účtu pro uhrazení teoretické části (17 000 Kč) na ČSOB účet: 117032153/0300, variabilní symbol: 6320, praktická část (4 000 Kč) bude hrazena přímo při výkonu praxe.

Celková výše poplatku: 21 000 Kč,

 

Termín pro podání přihlášek: 23. 10. 2020

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

  • Absolvování teoretické a praktické výuky - 11/2020 až květen/červen 2022 (1,5 roku)
  • Závěrečné zkoušky.

Obsah kurzu

Vzdělávací program obsahuje celkem 624 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky. Vzdělávací program se skládá ze základního modulu a tří odborných chirurgických modulů: - Role specialisty/ky v poskytování zdravotních služeb - Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty před a po chirurgickém zákroku. - Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty v chirurgických oborech. - Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním a s ostatními traumaty pohybového aparátu.

Co se naučíme

Specializačním vzděláním získáte rozšířené znalosti z oblasti ošetřovatelské péče a schopnosti správně je použít při řešení praktických problémů. Budete vybaveni interdisciplinárními dovednostmi pro organizační a metodické vedení ošetřovatelské péče.

Náplň kurzu

Vzdělávací program obsahuje celkem 624 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky. Vzdělávací program se skládá ze základního modulu a tří odborných chirurgických modulů:

  • Role specialisty/ky v poskytování zdravotních služeb
  • Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty před a po chirurgickém zákroku.
  • Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty v chirurgických oborech.
  • Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním a s ostatními traumaty pohybového aparátu.

Cíl kurzu

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech je získání způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v chirurgických oborech, osvojení si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními předpisy.

Literatura

BARTŮNĚK, P., JURÁSKOVÁ, D., HECZKOVÁ, J., NALOS, D. a kol. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80271-9328-8.

DRLÍKOVÁ, K. ZACHOVÁ, V., KARLOVSKÁ, M. a kol. Praktický průvodce stomika. Grada, 2016. ISBN 978-80-271-9339-4.

MELICHERČÍKOVÁ, V. Sterilizace a dezinfekce. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-139-1.

ŠEBLOVÁ, J., KNOR, J., a kol. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0596-0.

Sylabus

Sylabus 2020