0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 14


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Olbrichova 25, Opava
Místnost O208

Další informace

Nákup kurzu od17.08.2020
Nákup kurzu do10.09.2020
Výuka od16.09.2020
Výuka do30.06.2021
Splatnost do14.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle programu

Cílem je seznámit se základy fotografie, ovládáním fotoaparátu a základními úpravami fotografie v programu Zoner Photo Studio 18. Naučit se prakticky fotografovat rodinné události, fotografii vnoučat, krajinu při výletech, fotografické zátiší a portrét. Pokročilé upravovat fotografie v programu Zoner Photo Studio 18. Zdokonalovat své fotografické dovedností. Zvládnout fotografii architektury, reportážní fotografii a autoportrét, třeba během. Propojit fotografii a písmo a toto propojení využití i v praxi.

Časový harmonogram

STŘEDA 12.15 – 13.50

Délka trvání programu: 90 týdnů

Úvod do fotografie, krajina, zátiší, portrét
Zahájení zimního semestru: 16. 9. 2020
Zahájení letního semestru: 6. 1. 2021

Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Reportážní fotografie, autoportrét, fotografie architektury
Zahájení zimního semestru: 22. 9. 2021
Zahájení letního semestru: 5. 1. 2022
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Užitá fotografie, fotografie a typografie, fotografický medailon
Zahájení zimního semestru: 21. 9. 2022
Zahájení letního semestru: 4. 1. 2023
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.800,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.250,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Ovládání fotoaparátu, fotografické zákonitosti, praktická fotografie, úprava fotografií, archivace fotografií, prezentace fotografií, fotografie a text.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce proniknout do tajů fotografie. Seznámit se od zákonitostí jejího pořízení, přes úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio 18 až po formy její praktické prezentace.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku na celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.800,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.250,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Absolvování všech kurzů s minimální účastí 60 %.

Vypracování všech zadaných úkolů v průběhu každého kurzu, vytvoření výstavního souboru pro výstavu konanou na konci každého kurzu.

Pro postup do dalšího ročníku je nutné splnit tyto podmínky a obdržet potvrzení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

Úvod do fotografie, krajina, zátiší, portrét

Cílem se seznámit se se základy fotografie, ovládáním fotoaparátu a základními úpravami fotografie v programu Zoner Photo Studio 18. Naučit se prakticky fotografovat krajinu, fotografické zátiší a portrét.

Obsahová náplň: Seznámení s ovládáním fotoaparátu Jak nastavit fotoapartat, Režim P, A, T, M, clona, čas a ISO Hlavní funkce programu Zoner Photo Studio 18 Podmínky výběru fotografií Pravidla a zákonitosti při pořizování fotografie Fotografie krajiny Fotografické zátiší – předměty a světlo Portrétní fotografie, děti i dospělí v hledáčku fotoaparátu

Reportážní fotografie, autoportrét, fotografie architektury

Cílem jsou pokročilé úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio 18. Zdokonalování fotografických dovedností. Praktická fotografie architektury, reportážní fotografie a autoportrét.

Obsahová náplň: Podrobnější seznámení s využitím programu Zoner Photo Studio 18 Pravidla tvorby fotografické reportáže Fotografie architektury – domy všude kolem nás Autoportrét – jak se nebát sám sebe Praktické využití fotografie ve formě pohlednice a kalendáře

Užitá fotografie, fotografie a typografie, fotografický medailon

Cílem jsou pokročilé úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio 18. Zdokonalování fotografických dovedností a fotografie v širších souvislostech. Propojení fotografie, písma a její využití v praxi.

Obsahová náplň: Fotografie, její zpracování a úpravy v programu Zoner Photo Studio 18. Tvorba fotografie s ohledem na její praktické využití například v reklamě Propojení fotografie a písma Fotografický portrét formou medailonu Fotokniha

Co se naučíme

Po absolvování programu bude absolvent schopen nejen plně ovládat nastavení svého fotoaparátu, ale hlavně fotografovat disciplíny, se kterými se v běžném životě setká, včetně rodinných událostí, fotografií vnoučat, portrétu, cestovatelské fotografie a další. Dále bude schopen upravovat fotografie v programu Zoner Photo Studio a tyto fotografie adekvátně prezentovat.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.