0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Olbrichova 25, Opava
Místnost O208

Další informace

Nákup kurzu od17.08.2020
Nákup kurzu do30.09.2020
Výuka od23.09.2020
Výuka do30.06.2021
Splatnost do31.08.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle programu

Cílem je seznámit se základy fotografie, ovládáním fotoaparátu a základními úpravami fotografie v programu Zoner Photo Studio 18. Naučit se prakticky fotografovat rodinné události, fotografii vnoučat, krajinu při výletech, fotografické zátiší a portrét. Pokročilé upravovat fotografie v programu Zoner Photo Studio 18. Zdokonalovat své fotografické dovedností. Zvládnout fotografii architektury, reportážní fotografii a autoportrét, třeba během. Propojit fotografii a písmo a toto propojení využití i v praxi.

Časový harmonogram

STŘEDA 12.15 – 13.50

Délka trvání programu: 90 týdnů

Úvod do fotografie, krajina, zátiší, portrét
Zahájení zimního semestru: 23. 9. 2020
Zahájení letního semestru: 6. 1. 2021

Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Reportážní fotografie, autoportrét, fotografie architektury
Zahájení zimního semestru: 22. 9. 2021
Zahájení letního semestru: 5. 1. 2022
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Užitá fotografie, fotografie a typografie, fotografický medailon
Zahájení zimního semestru: 21. 9. 2022
Zahájení letního semestru: 4. 1. 2023
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.800,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.250,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O 208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Ovládání fotoaparátu, fotografické zákonitosti, praktická fotografie, úprava fotografií, archivace fotografií, prezentace fotografií, fotografie a text.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce proniknout do tajů fotografie. Seznámit se od zákonitostí jejího pořízení, přes úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio 18 až po formy její praktické prezentace.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku na celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.800,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.250,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Absolvování všech kurzů s minimální účastí 60 %.

Vypracování všech zadaných úkolů v průběhu každého kurzu, vytvoření výstavního souboru pro výstavu konanou na konci každého kurzu.

Pro postup do dalšího ročníku je nutné splnit tyto podmínky a obdržet potvrzení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

Úvod do fotografie, krajina, zátiší, portrét

Cílem se seznámit se se základy fotografie, ovládáním fotoaparátu a základními úpravami fotografie v programu Zoner Photo Studio 18. Naučit se prakticky fotografovat krajinu, fotografické zátiší a portrét.

Obsahová náplň: Seznámení s ovládáním fotoaparátu Jak nastavit fotoapartat, Režim P, A, T, M, clona, čas a ISO Hlavní funkce programu Zoner Photo Studio 18 Podmínky výběru fotografií Pravidla a zákonitosti při pořizování fotografie Fotografie krajiny Fotografické zátiší – předměty a světlo Portrétní fotografie, děti i dospělí v hledáčku fotoaparátu

Reportážní fotografie, autoportrét, fotografie architektury

Cílem jsou pokročilé úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio 18. Zdokonalování fotografických dovedností. Praktická fotografie architektury, reportážní fotografie a autoportrét.

Obsahová náplň: Podrobnější seznámení s využitím programu Zoner Photo Studio 18 Pravidla tvorby fotografické reportáže Fotografie architektury – domy všude kolem nás Autoportrét – jak se nebát sám sebe Praktické využití fotografie ve formě pohlednice a kalendáře

Užitá fotografie, fotografie a typografie, fotografický medailon

Cílem jsou pokročilé úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio 18. Zdokonalování fotografických dovedností a fotografie v širších souvislostech. Propojení fotografie, písma a její využití v praxi.

Obsahová náplň: Fotografie, její zpracování a úpravy v programu Zoner Photo Studio 18. Tvorba fotografie s ohledem na její praktické využití například v reklamě Propojení fotografie a písma Fotografický portrét formou medailonu Fotokniha

Co se naučíme

Po absolvování programu bude absolvent schopen nejen plně ovládat nastavení svého fotoaparátu, ale hlavně fotografovat disciplíny, se kterými se v běžném životě setká, včetně rodinných událostí, fotografií vnoučat, portrétu, cestovatelské fotografie a další. Dále bude schopen upravovat fotografie v programu Zoner Photo Studio a tyto fotografie adekvátně prezentovat.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.