0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity
Bude upřesněno

Další informace

Nákup kurzu od17.08.2020
Nákup kurzu do01.09.2020
Výuka od07.09.2020
Výuka do30.05.2021
Splatnost do01.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena

Tříletý program Španělština

Přihlašujete se na 3 roky, platíte vždy na 1 rok.

 

Španělský jazyk pro začátečníky - 2020/2021

Španělský jazyk pro mírně pokročilé - 2021/2022

Španělský jazyk pro pokročilé - 2022/2023

Cíle kurzu

Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy španělského jazyka se zaměřením na správnou výslovnost.

Časový harmonogram

Délka trvání programu: 90 týdnů

Španělský jazyk pro začátečníky
Zahájení zimního semestru: 8. 9. 2020
Zahájení letního semestru: 5. 1. 2021
1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Španělský jazyk pro mírně pokročilé
Zahájení zimního semestru: 7. 9. 2021
Zahájení letního semestru: 11. 1. 2022
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Španělský jazyk pro pokročilé
Zahájení zimního semestru: 6. 9. 2022
Zahájení letního semestru: 10. 1. 2023
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Přihlašujete se na 3 roky, platíte vždy na 1 rok

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Španělský jazyk, komunikační dovednosti, poslech, rozhovor, běžné každodenní situace, výslovnost, gramatické jevy, řečové návyky.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se začít učit španělský jazyk pro účely každodenního života. Mezi témata patří např. rodina, práce, denní program, orientace ve městě, nakupování, oblast volnočasových aktivit, cestování a poznávání nových míst a zemí.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Absolvování všech kurzů s minimální účastí 60%.

Vypracování samostatného testu na konci každého akademického roku.

Obsah kurzu

Španělský jazyk pro začátečníky

Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy španělského jazyka se zaměřením na správnou výslovnost. Důraz je kladen především na představení určitých základních gramatických struktur, španělského slovosledu a slovní zásoby Procvičovány jsou čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A1. Jelikož důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti, studenti si na úrovni A1 upevní základní řečové návyky tak, aby mohli vést běžný rozhovor v rámci společenské konverzace, pokládat jednoduché otázky a odpovídat na ně. Seznámí se také s dovednostmi ve čtení nenáročných textů.

Španělský jazyk pro mírně pokročilé

Cílem kurzu je zopakovat a upevnit gramatické jevy a struktury, slovosled, obohatit a upevnit slovní zásobu, rozšířit komunikativní dovednosti. Procvičovány jsou čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A2. Studenti se naučí další gramatické časy a obraty pro běžnou konverzaci.

Španělský jazyk pro pokročilé

Cílem kurzu je zopakovat a upevnit gramatické jevy, struktury, slovní zásobu, komunikaci a konverzaci, ověřit si své znalosti a obohatit slovní zásobu. Studenti potřebují získat jistotu a sebevědomí v oblasti gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti. Potřebují procvičit komunikativní praktiky v běžném i pracovním životě, témata, která je zajímají a zapojit nová slovíčka a fráze.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen porozumět a užívat jednoduché společenské obraty a reagovat v některých každodenních situacích zaměřených zejména na oblast volnočasových aktivit, cestování a poznávání nových míst a zemí s důrazem na komunikační a poslechové dovednosti.

Literatura

Bude upřesněno.

Sylabus

2020/2021