0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 6


Minimální počet studentů
8
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity
Bude upřesněno

Další informace

Nákup kurzu od17.08.2020
Nákup kurzu do08.09.2020
Výuka od22.09.2020
Výuka do30.05.2021
Splatnost do01.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena

Cíle kurzu

Náplň kurzu je vytvořena tak, aby kromě postupného poznávání gramatického systému italského jazyka umožňovala frekventantům rozvíjet jednotlivé jazykové dovednosti, tj. poslech, mluvení, čtení a psaní. Z tohoto důvodu se vedle české učebnice používají i italské učební texty a jiné materiály. Cílem je dosáhnout výstupní znalost alespoň na úrovni A2-B1.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 16.25–18.00

Zahájení zimního semestru: 22. 9. 2020

Zahájení letního semestru: 5. 1. 2021

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.860,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.325,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Budova Slezské univerzity v Opavě

Klíčová slova

Italština, slovní zásoba, gramatika, poslech, mluvení, čtení, psaní.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti italštiny. Vstupní znalost italského jazyka alespoň na úrovni 12. lekcí učebnice Bahníková, A. a kol, Italština, Praha, Leda, 2001 (odpovídá úrovni A1-A2).

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.860,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.325,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci kurzu.

Obsah kurzu

Program předmětu je rozdělen do následujících celků dle jednotlivých lekcí učebnice. 1. Opakování 2. Lekce 16: imperfektum, konverzace: descrizioni, racconti 3. Procvičování s učebnicí Allegro 2 (lekce 1): zvratná slovesa, descrivere una persona, tempo libero 4. Lekce 17: podmiňovací způsob, konverzace: abbigliamento, fare spese 5. Procvičování s učebnicí Allegro 2 (lekce 2-3): podmiňovací způsob, case e appartamenti 6. Lekce 18: dělivý člen, předminulý čas, konverzace: cucinare, fare la spesa 7. Lekce 19: stupňování přídavných jmen, konverzace: viaggi 8. Procvičování s učebnicí Allegro 2 (lekce 4): stupňování přídavných jmen, neosobní tvary sloves, stare bene: alimentazione sana, sport

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen domluvit se italsky v běžných životních situacích, porozumět jednodušším psaným i mluveným textům.

Literatura

Bahníková, A. a kol, Italština, Praha, Leda, 2017. Ziglio, L., Rizzo, G. Espresso 1, Firenze, Alma Edizioni, 2001. Další materiály k dispozici ve výuce.