0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 9


Minimální počet studentů
8
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity
Bude upřesněno

Další informace

Nákup kurzu od24.08.2021
Nákup kurzu do20.09.2021
Výuka od21.09.2021
Výuka do12.04.2022
Splatnost do20.09.2021

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena

Cíle kurzu

Cílem kurzu je procvičování probrané látky v běžných konverzačních situacích a další rozšiřování slovní zásoby. Základem pro konverzační cvičení jsou texty a poslechy z italské učebnice, ale i jiné materiály včetně těch autentických

Časový harmonogram

ÚTERÝ 14.45–16.20

Zahájení zimního semestru: 21. 9. 2021

Zahájení letního semestru: 4 1. 2022

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.860,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.325,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Budova Slezské univerzity v Opavě

(vybavena dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Italština, konverzace, slovní zásoba, poslech, mluvení.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti italštiny. Vstupní znalost italského jazyka alespoň na úrovni 20 lekcí učebnice Bahníková, A. a kol, Italština, Praha, Leda, 2017 (odpovídá úrovni A2-B1).

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 25. 8. 2021 do 20. 9. 2021 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.860,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.325,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci kurzu.

Obsah kurzu

Program předmětu je rozdělen do následujících tematických celků:

1. Esprimere e spiegare la propria opinione

2. Parlare delle abitudini di una volta

3. Parlare di esperienze professionali, fare una telefonata

4. Raccontare un libro, un film

5. Viaggiare in treno: comprare biglietto ecc.

6. Esprimere insicurezza, dubbi, paure, parlare di malattie 7. Viaggiare in auto: chiedere consigli e indicazioni 8. Parlare della vita all‘estero

Co se naučíme

Absolvent kurzu je schopen domluvit se italsky v běžných životních situacích, porozumět jednodušším textům a nahrávkám.

Literatura

Bahníková, A. a kol, Italština, Praha, Leda, 2017.

Toffolo, L., Allegro 2, Roma, Edilingua, 2004.