0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 13


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity
Bude upřesněno

Další informace

Nákup kurzu od17.08.2020
Nákup kurzu do08.09.2020
Výuka od21.09.2020
Výuka do30.05.2021
Splatnost do18.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena

Cíle kurzu

Cílem kurzu je prohloubit znalosti anglického jazyka na základě procvičování čtyř základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech). Důraz je přitom kladen na správnou výslovnost a komunikativní dovednosti.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 8.55–10.30

Zahájení zimního semestru: 15. 9. 2020

Zahájení letního semestru: 5. 1. 2021

Délka trvání kurzu: 30 týdnů, 2 hodiny týdně

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem)

Klíčová slova

Výslovnost, rozhovor, čtení, poslech, cvičení, komunikace, reálie, literatura, procvičování, jazykové dovednosti.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si prohloubit své znalosti anglického jazyka a reálií a naučit se správně v angličtině komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast. Vypracování samostatného testu nebo prezentace na konci semestru.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané v předchozím ročníku. Prohlubují se tedy základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování již probraných gramatických struktur, ale i nácvik gramatických jevů nových. Ve výuce jsou průběžně procvičovány všechny čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech). Frekventanti se rovněž seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí, jejich literaturou a významnými osobnostmi.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen se orientovat v anglickém textu na své úrovni a přiměřeně v angličtině komunikovat.

Literatura

English for Life, Pre – intermediate, Tom Hutchinson

Sylabus

Sylabus 2019–2020