0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Kurz byl vyprodán
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 15


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Bezručovo náměstí 14, Opava
Místnost bude upřesněna

Další informace

Nákup kurzu od20.08.2021
Nákup kurzu do27.09.2021
Výuka od11.10.2021
Výuka do06.12.2021
Splatnost do27.09.2021

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Paměť je důležitá v každém věku. Mezi fyziologické projevy stárnutí patří úbytek kognitivních funkcí. Abychom dokázali paměť plně využívat, musíme ji trénovat. Kurz se zaměřuje na procvičování paměti, na kognitivní trénink. Jednotlivá cvičení budou zaměřena na trénink krátkodobé paměti a na procvičování dlouhodobé paměti. Účastníci kurzu se seznámí s mnemotechnickými pomůckami, které jim usnadní běžný život. Absolvováním kurzu si účastníci zvýší důvěru ve své vlastní schopnosti a paměť.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 13.00 – 14.30

Zahájení zimního semestru: 20. 9. 2021

Délka trvání programu 12 týdnů, 2 hodiny týdně

Výše poplatku

Výše poplatku: 750,- Kč/akademický rok/důchodový věk.

Výše poplatku: 938,- Kč/akademický rok/věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna SU

Budova SU Opava

Možnost uspořádání míst do kruhu, vybavená tabulí, CD přehrávačem a dataprojektorem s reproduktory.

Klíčová slova

Paměť, krátkodobá a dlouhodobá paměť, mnemotechnika, asociace, vizualizace, neuroplasticita mozku, trénink paměti.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku, kdo chce získat větší sebedůvěru a nebojí se aktivně pracovat na zlepšení své paměti.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 750,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 938,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Aktivní účast v diskuzích a modelových situacích.

Obsah kurzu

Paměť je důležitá v každém věku. Mezi fyziologické projevy stárnutí patří úbytek kognitivních funkcí. Abychom dokázali paměť plně využívat, musíme ji trénovat. Kurz se zaměřuje na procvičování paměti, na kognitivní trénink. Jednotlivá cvičení budou zaměřena na trénink krátkodobé paměti a na procvičování dlouhodobé paměti. Účastníci kurzu se seznámí s mnemotechnickými pomůckami, které jim usnadní běžný život. Absolvováním kurzu si účastníci zvýší důvěru ve své vlastní schopnosti a paměť.

Obsahová náplň:

Teoretické základy: základní pojmy, faktory ovlivňující paměť, zapamatování, zapomínání, posilování paměti, význam obou hemisfér, plasticita mozku, zapojení všech smyslů, fantazie, vizualizace, asociace, výživa pro mozek, zdravý životní styl. Praktický nácvik různých paměťových technik, jako např. metoda místa, příběhu, pamatování si čísel, pamatování si jmen, myšlenkové mapy.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen využívat základní mnemotechnické pomůcky v každodenním životě. Naučí se, jak efektivně paměť trénovat, posilovat, zlepšovat, udržovat a využívat ve svůj prospěch.

Literatura

Doporučená literatura:

  • Trénink paměti pro každý věk - J. Suchá, Portál, 2008
  • Mozková posilovna – F. Dobson, Management Press, 2017
  • Trénink mentální kondice – J. Bílková, Portál, 2017
  • Cvičení mentální kondice – 365 úkolů na celý rok – J. Bílková, Portál, 2019
  • Jak si zlepšit paměť a koncentraci – Mozkocvična do kapsy – L. Šnajdrová, Grada, 2016

Sylabus