0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 8


Minimální počet studentů
8
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Bezručovo náměstí 14, Opava
Bude upřesněna

Další informace

Nákup kurzu od17.08.2020
Nákup kurzu do08.09.2020
Výuka od22.09.2020
Výuka do01.06.2021
Splatnost do18.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena

Italština pro začátečníky

Cíle kurzu

Obsahová náplň kurzu Italský jazyk je zaměřena především na získávání základních znalostí italské gramatiky a na osvojování slovní zásoby. Je vytvořena tak, aby kromě postupného poznávání gramatického systému italského jazyka umožňovala frekventantům rozvíjet jednotlivé jazykové dovednosti, tj. poslech, mluvení, čtení a psaní. Z tohoto důvodu se vedle české učebnice používají i italské učební texty a jiné materiály.

Časový hamonogram

ÚTERÝ 18.05–19.40

Zahájení zimního semestru: 22. 9. 2020

Zahájení letního semestru: 5. 1. 2021

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.860,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.325,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Italština, slovní zásoba, gramatika, poslech, mluvení, čtení, psaní

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se naučit základní italské fráze, případně se dozvědět něco o italské kultuře, zvyklostech apod.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.860,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.325,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci kurzu.

Obsah kurzu

Program předmětu je rozdělen do následujících celků dle jednotlivých lekcí učebnice.

Úvodní lekce: italská výslovnost

Lekce 1: rod v italštině, neurčitý člen, sloveso essere

Lekce 2: určitý člen, sloveso avere, konverzace: Presentazioni

Lekce 3: množné číslo podstatných a přídavných jmen a členů, konverzace: La mia famiglia 

Lekce 4: slovesa na –are, ere, konverzace: Al bar

Lekce 5: předložky se členem, konverzace: La mia città

Lekce 6: slovesa na –ire, základní číslovky, konverzace: In ufficio

Lekce 7: přivl. zájmena, neprav. slovesa, číslovky, konverzace: La mia casa

Lekce 8: osobní zájmena ve 4. pádě, zájmeno quello, konverzace: Che cosa facciamo stasera?

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen tvořit jednoduché italské věty, porozumět nápisům, domluvit se v základních konverzačních situacích (jako např. v kavárně, na nádraží apod.)

Literatura

 BAHNÍKOVÁ, A. a kol. Italština. Praha: Leda, 2001. (nutno zakoupit)

 Další materiály k dispozici ve výuce.

Sylabus