0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 27


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
40

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A111

Další informace

Nákup kurzu od02.09.2021
Nákup kurzu do23.09.2021
Výuka od23.09.2021
Výuka do18.11.2021
Splatnost do23.09.2021

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 560,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Kurs nabízí pohled na klíčové texty, které ovlivnily vývoj moderní světové literatury, jejíž obraz ve 20. století utvářely také generační faktory a vztahy k jiným uměleckým médiím jako je film, hudba a výtvarné umění.

Časový harmonogram

23. 9. 2021 – 18. 11. 2021

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

9 týdnů (9 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A111

Klíčová slova

Světová literatura 20. století, moderna, generační hnutí, kontexty literárního díla, postmoderna

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat další poznatky a vhled do souvislostí světové literatury 20. století.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 560,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630352

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu


 

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Seminární práce

Obsah kurzu

  1. Trpká moralita a úzkost ze světa. Franz Kafka: Proces (1925)
  2. Ztracená generace v jazzovém věku. Ernest Hemingway: I slunce vychází/Fiesta (1926)
  3. Absurdita lidského údělu a meze svobody. Albert Camus: Cizinec (1942)
  4. Obrazy života a příběhy v moderní italské literatuře. Alberto Moravia: Římanka (1947)
  5. Ikonický nonkonformismus nastupujících generací. Allen Ginsberg: Kvílení a jiné básně (1956)
  6. Traumata železné opony. A. I. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče (1962)
  7. Bestseller a hledání identity: Latinská Amerika vstupuje na literární scénu. Gabriel García Márquez: Sto roků samoty (1967)
  8. Postmoderní labyrint a hra. Umberto Eco: Jméno růže (1980)
  9. Deziluze a rozpad hodnot na prahu nového tisíciletí. Michel Houellebecq: Rozšíření bitevního pole (1994)

Co se naučím

Získám návod, jak chápat skutečnosti, které utvářely dění v moderních literaturách.

Literatura

Kol. aut. Gutenbergovy čítanky moderní světové prózy. Praha: Labyrint, 2003-2014.

MACURA, V. a kol. Slovník světových literárních děl 1, 2. Praha: Odeon, 1989.

MILIČKA, K. Od realismu po modernu. Světová literatura 3. Praha: Baronet, 2002.

PECHAR, J. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 1999.