0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 26


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
40

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A111

Další informace

Nákup kurzu od13.01.2020
Nákup kurzu do27.02.2020
Výuka od27.02.2020
Výuka do14.05.2020
Splatnost do27.02.2020

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Kurs nabízí pohled na klíčové texty, které ovlivnily vývoj moderní světové literatury, jejíž obraz ve 20. století utvářely také generační faktory a vztahy k jiným uměleckým médiím jako je film, hudba a výtvarné umění.

Časový harmonogram

27. 2. 2020 – 14. 5. 2020

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A111

Klíčová slova

Světová literatura 20. století, moderna, generační hnutí, kontexty literárního díla, postmoderna

Pero koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat další poznatky a vhled do souvislostí světové literatury 20. století.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630352

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:             KARVINÁ         ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

 

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Seminární práce

Obsah kurzu

 1. Mezník v moderní poezii. Guillaume Apollinaire: Alkoholy (1913)
 2. Osvobozování obraznosti v surrealismu. André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole (1919)
 3. Román jednoho dne a nové způsoby vyprávění. James Joyce: Odysseus (1922)
 4. Trpká moralita a úzkost ze světa. Franz Kafka: Proces (1925)
 5. Ztracená generace v jazzovém věku. Ernest Hemingway: I slunce vychází/Fiesta (1926)
 6. Absurdita lidského údělu a meze svobody. Albert Camus: Cizinec (1942)
 7. Obrazy života a příběhy v moderní italské literatuře. Alberto Moravia: Římanka (1947)
 8. Ikonický nonkonformismus nastupujících generací. Allen Ginsberg: Kvílení a jiné básně (1956)
 9. Traumata železné opony. A. I. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče (1962)
 10. Bestseller a hledání identity: Latinská Amerika vstupuje na literární scénu. Gabriel García Márquez: Sto roků samoty (1967)
 11. Postmoderní labyrint a hra. Umberto Eco: Jméno růže (1980)
 12. Deziluze a rozpad hodnot na prahu nového tisíciletí. Michel Houellebecq: Rozšíření bitevního pole (1994)

Co se naučím

Získám návod, jak chápat skutečnosti, které utvářely dění v moderních literaturách.

Sylabus kurzu

Název programu

VYBRANÉ KAPITOLY Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY

Ucelený rámcový dvouletý program

NÁZEV OBORU/KURZU

Knihy, které proměnily SvĚtoVOU LITERATURU

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 50 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630352

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

27. 2. 2020 – 14. 5. 2020

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl: Kurs nabízí pohled na klíčové texty, které ovlivnily vývoj  moderní světové literatury, jejíž obraz ve 20. století utvářely také generační faktory a vztahy k jiným uměleckým médiím jako je film, hudba a výtvarné umění.

 

Obsah:

1.      Mezník v moderní poezii. Guillaume Apollinaire: Alkoholy (1913)

2.      Osvobozování obraznosti v surrealismu. André Breton, Philippe Soupault: Magnetická pole (1919)

3.      Román jednoho dne a nové způsoby vyprávění. James Joyce: Odysseus (1922)

4.      Trpká moralita a úzkost ze světa. Franz Kafka: Proces (1925)

5.      Ztracená generace v jazzovém věku. Ernest Hemingway:    I slunce vychází/Fiesta (1926)  

6.       Absurdita lidského údělu a meze svobody. Albert Camus: Cizinec (1942)

7.       Obrazy života a příběhy v moderní italské literatuře. Alberto Moravia: Římanka (1947)  

8.       Ikonický nonkonformismus nastupujících generací. Allen Ginsberg: Kvílení a jiné básně (1956)

9.       Traumata železné opony. A. I. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče (1962)

10.   Bestseller a hledání identity: Latinská Amerika vstupuje na literární scénu. Gabriel García Márquez: Sto roků samoty (1967)

11.   Postmoderní labyrint a hra. Umberto Eco: Jméno růže (1980)

12.   Deziluze a rozpad hodnot na prahu nového tisíciletí. Michel Houellebecq: Rozšíření bitevního pole (1994)

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 10

Maximální počet: 20

údaje o personálním zabezpečení Programu

PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D.

Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF Opava

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60  % účast na přednáškách

Seminární práce

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

13. 1. 2020 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

 

Literatura

Kol. aut. Gutenbergovy čítanky moderní světové prózy. Praha: Labyrint, 2003-2014.

MACURA, V. a kol. Slovník světových literárních děl 1, 2. Praha: Odeon, 1989.

MILIČKA, K. Od realismu po modernu. Světová literatura 3. Praha: Baronet, 2002.

PECHAR, J. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 1999.