0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 10


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerztní náměstí
A216

Další informace

Nákup kurzu od09.01.2020
Nákup kurzu do25.02.2020
Výuka od25.02.2020
Výuka do12.05.2020
Splatnost do25.02.2020

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného německého jazyka na úrovni A1. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A2. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, rodinu, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020 24.9.2019 – 10.12.2019

Letní semestr 2019/2020 25.2.2020 – 12.5.2020

Zimní semestr 2020/2021 29.9.2020 – 15.12.2020

Letní semestr 2020/2021 23.2.2021 – 11.5.2021

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod 12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 216

Klíčová slova

představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, denní program, psaní emailů, telefonování, orientace ve městě, cestování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat či zopakovat si základní znalosti z německého jazyka na úrovni začátečník, mírně pokročilý.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630357

• v hotovosti pokladně SU OPF Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:             KARVINÁ         ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

Podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu


Zimní semestr 2019/2020

 1. Auf der Party
 2. Erste Kontakte
 3. Kennen Sie schon …. ?
 4. Jemanden vorstellen.
 5. Ein Geschenk für …
 6. Taschengeld
 7. In der Mensa, im Restaurant
 8. Umzug in eine andere Stadt
 9. Kaufen, mieten oder vermieten?
 10. Geburtstag feiern.
 11. Wiederholung
 12. Wiederholung

Letní semestr 2019/2020

 1. Auf dem Markt. Wo kaufe ich ein?
 2. Im Fernsehstudio
 3. Auf der Autobahn bei Fulda.
 4. Kontaktanzeigen
 5. Im Fitnesscenter
 6. Mein Tagesablauf
 7. Wohin fahren wir in Urlaub?
 8. Im Reisebüro
 9. Mein Lebenslauf
 10. Zukunftspläne
 11. Wiederholung
 12. Wiederholung

Zimní semestr 2020/2021

 1. Leute und ihre Hobbys
 2. Ungewöhnliche Hobbys.
 3. Beim Arzt
 4.  Eine faule Ausrede
 5. Der Anruf eines Freundes
 6. Brieffreundschaft
 7. Am Hauptbahnhof, an der Bushaltestelle
 8. Aus dem Tagebuch
 9. Schweiz
 10. In der Kneipe
 11. Wiederholung
 12. Wiederholung

Letní semestr 2020/2021

 1. Auf Gran Canaria
 2. Till Eulenspiegel
 3. Interwiew mit einer Schauspielerin
 4. Freizeit, Unterhaltung
 5. Auf der Modenschau
 6.  Was ziehe ich meistens an?
 7. Secondhandläden
 8. Aussehen
 9. Der Kaufhausdetektiv und der Ladendieb
 10. Treffpunk Einkaufszentrum
 11. Wiederholung
 12. WiederholungCo se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace jako jsou představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientace ve městě a cestování a také vybrané základní lexikální a gramatické aspekty německého jazyka.

Sylabus kurzu

Název programu

německá konverzace pro mírně pokročilé

rámcově ucelený dvouletý program

NÁZEV OBORU/KURZU

 1. německá konverzace pro mírně pokročilé ZS 2019/2020
 2. německá konverzace pro mírně pokročilé LS 2019/2020
 3. německá konverzace pro mírně pokročilé ZS 2020/2021
 4. německá konverzace pro mírně pokročilé LS 2020/2021

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 50 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630357

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020                     24.9.2019 – 10.12.2019

Letní semestr 2019/2020                      25.2.2020 – 12.5.2020

Zimní semestr 2020/2021                     29.9.2020 – 15.12.2020

Letní semestr 2020/2021                       23.2.2021 – 11.5.2021

 

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

cíle, obsahová náplň programu

Cíl:

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného německého jazyka na úrovni A1. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A2. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, rodinu, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování.

Zimní semestr 2019/2020

 

1.       Auf der Party

2.       Erste Kontakte

3.       Kennen Sie schon …. ?

4.       Jemanden vorstellen

5.       Ein Geschenk für …

6.       Taschengeld

7.       In der Mensa, im Restaurant

8.       Umzug in eine andere Stadt

9.       Kaufen, mieten oder vermieten?

10.   Geburtstag feiern.

11.   Wiederholung

12.   Wiederholung

 

 

 

Letní semestr 2019/2020

 

1.       Auf dem Markt. Wo kaufe ich ein?

2.       Im Fernsehstudio

3.       Auf der Autobahn bei Fulda.

4.       Kontaktanzeigen

5.       Im Fitnesscenter

6.       Mein Tagesablauf

7.       Wohin fahren wir in Urlaub?

8.       Im Reisebüro

9.       Mein Lebenslauf

10.   Zukunftspläne

11.   Wiederholung

12.   Wiederholung

 

 

Zimní semestr 2020/2021

 

1.       Leute und ihre Hobbys

2.       Ungewöhnliche Hobbys.

3.       Beim Arzt

4.       Eine faule Ausrede

5.       Der Anruf eines Freundes

6.       Brieffreundschaft

7.       Am Hauptbahnhof, an der Bushaltestelle

8.       Aus dem Tagebuch

9.       Schweiz

10.   In der Kneipe

11.   Wiederholung

12.   Wiederholung

 

 

 

Letní semestr 2020/2021

 

1.       Auf Gran Canaria

2.       Till Eulenspiegel

3.       Interwiew  mit einer Schauspielerin

4.       Freizeit, Unterhaltung

5.       Auf der Modenschau

6.       Was ziehe ich meistens an?

7.       Secondhandläden

8.       Aussehen

9.       Der Kaufhausdetektiv und der Ladendieb

10.   Treffpunk Einkaufszentrum

11.   Wiederholung

12.   Wiederholung

 

 

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 15

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A216


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

1. 8. 2019 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

 

 

 

Literatura

Dusilová, D., V., Kolocová, L., Brožíková, 2000, Sprechen Sie Deutsch? Polyglot, Praha, ISBN 80-86195-17-1.