0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 24


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A211

Další informace

Nákup kurzu od07.09.2021
Nákup kurzu do21.09.2021
Výuka od21.09.2021
Výuka do07.12.2021
Splatnost do21.09.2021

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Předmět směřuje k osvojení znalostí a dovedností na středně pokročilé úrovni potřebných k řešení běžných situací ve sféře cestovního ruchu anglického jazyka na úrovni B1/A2. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět běžným obratům z oblasti cestovního ruchu a umět je aplikovat v praxi na úrovni B1/A2. Na středně pokročilé úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na oblast cestovního ruchu, světových destinací, cestovních agentur a tour operátorů, dopravy, ubytování, leteckého odvětví, rezervací a objednávek dovolené a situacích na letišti.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020 24.9.2019 – 10.12.2019

Letní semestr 2019/2020 25.2.2020 – 12.5.2020    nerealizováno

Zimní semestr 2020/2021 29.9.2020 – 15.12.2021  nerealizováno

Letní semestr 2020/2021 23.2.2021 – 11.5.2021    nerealizováno

 Zimní semestr 2021/2022  21.9.2021 - 7.12.2021  AKTUÁLNÍ

 

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod 12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 211

Klíčová slova

oblast cestovního ruchu, světových destinací, cestovních agentur a tour operátorů, dopravy, ubytování, leteckého odvětví, rezervací a objednávek dovolené a situacích na letišti

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat či zopakovat si znalosti z anglického jazyka na středně pokročilé úrovni.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630351

• v hotovosti pokladně SU OPF Termín: do zahájení kurzu

Podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu


Zimní semestr 2019/2020

 1. What is tourism?, Andrew Sharpe
 2. Customer care: The customer is always right, Find out: facts and statistics on your country
 3. Listening: Three jobs, Reading: Tourism: the biggest business in the world, Speaking: Careers questionnaire, job skills, Writing: Country fact sheet
 4. Language spot: Describing job skills, describing job routines, Vocabulary: Adjectives for job skills, industry sectors, personal learning dictionaries
 5. World destinations, New Zealand, The Balearic Islands
 6. Customer care: Different destinations – different customs
 7.  Find out: Country / region fact sheet, brochure, presentation
 8. Listeting: Where do tourist go? Favourite places, Reading: Where do tourists come from?, Speaking: The biggest spenders and earners, describing a destination, Writing: Describing a destination, Language spot: Describing resources and features, Vocabulary: Tourism features and attractions
 9. Tour operators, Begona Pozo
 10. Customer care: The personal touch, Find out: Tour operators in your country, Listening: Why choose a package holiday? The "Peace in Burma” Tour
 11. Reading: The role of tour operators, An inclusive tour, Speaking: talking to your operators, Designing a package tour
 12. Language spot: Asking questions, prepositions of time, Vocabulary: Tour operation

Zimní semestr 2021/2022

 1. Tourist motivations, Kenya
 2. Customer care: "We know what you want”, Find out: Old and new tourism
 3. Listetning: Reasons for travel and money spent on travel, passenger survey, Interview with a Kenyan tour operator
 4. Reading: Why do people travel? The changing face of tourism, Speaking: Changes in tourist motivation, Writing: Old and new tourism in your country or region, Language spot: Talking about reason, Describing trends, Vocabulary: Reasons for travel
 5. Travel agencies, Michaela Cambelová
 6. Customer care: Identyfying needs, Find out: Local travel agency evaluation
 7. Listening: All in a day’s work, A new customer, Presenting a product, Reading: The sales process, The impact of the Internet, Speaking: Investigating a client’s needs, Suggesting alternatives and making a recommendation
 8. Writing: A report on a trvale agency, language spot: ‘Open’ and ‘Closed’ questions, Suggestions and advice, Vocabulary: Sales terms
 9. Transport in tourism, Cruise ship
 10. Customer care: Exceeding expectations, Find out: Transport in your country
 11. Listening: Transport systems and cable cars in San Francisco, A cruise ship worker, Reading: San Francisco transport timetables and schedules, Speaking: What is most important for tourists when travelling? Timetable information, Writing: Transport and timetable information
 12. Language spot: Comparing things, Describing a timetable, Vocabulary: Transport words, adjectives describing transport

Letní semestr 2021/2022

 1.  Accomodation, Celina Alvarez Valle, Customer care: Smile on the phone
 2. Find out: Local accommodation, Listening: A place to stay, Taking a reservation by a phone, Reading: What makes a good hotel? Accomodation in Scotland, Speaking: Giving information about hotels, Unusual accommodation, Taking a telephone booking
 3. Writing: Local accommodation, Language spot: Describing location, Vocabulary: Types of accommodation, Services and facilities, Describing accommodation: adjectives and nouns
 4. Marketing and promotion, Newcastle Gateshead
 5.  Customer care: Learn from your customers, Find out: Local tourism promotion
 6. Listening: Analysing your product, Promotion in tourism, Reading: What is marketing? Promotional techniques, Speaking: Do you SWOT? Presenting a campaign, Writing: Adverts, Promotional campaign news
 7. Language spot: verb patterns, superlatives, Vocabulary: Marketing terminology, The language of advertising
 8. The airline industry, Javier Diez, Customer care: Questionnaire tactics, Find out: Carbon offset schemes and blacklists
 9. Listening: The ups and downs of flying, Low-cost or traditional?, Reading: Tourism and air travel, Revolution in the skies
 10. Speaking: The air travel route map
 11. Writing: Producing a questionnaire, Language spot: ‘like’ or ‘dislike’, asking questions politely
 12. Vocabulary: Air travel, Low costs carriers

Zimní semestr 2022/2023

 1. Holidays with a difference, Antarctica
 2. Customer care: Ability and suitability, Find out: Cultural tips
 3. Listening: At the trade fair, Interview with a mountaineer, Reading: The Karakoram experience, Cultural differences, Speaking: Have you ever…? Questions on Arctica, Tourist types and holiday types
 4. Writing: Cultural tips, Language spot: Asking and talking about experience, describing service provision, Vocabulary: Different holiday types, Escape and enlightement holidays
 5. Reservations and sales, Huayan Ye, Customer care: Putting on the pressure
 6. Find out: Local use of GDSs, Listening: Taking a booking, The origin of CRSs, Handing over tickets, Reading: Holiday bookings – getting the right information, Computer reservation systems, Abbreviations and codes, The small print, Speaking: Have you decided where to go? Explaining booking conditions, Checking the details
 7. Writing: Confirming a booking, language spot: ‘If’, Vocabulary: Reservation systems for tourism
 8. Airport departures, Airport, Customer care: Care or control?
 9. Find out: Your nearest airport, Listening: An airport worker, Two airport dialogues, Two more important dialogues
 10.  Reading: Working in airports, A passenger rights, Speaking: The check-in and information desks, Incident and action log, Controlling passengers
 11. Writing: Airport fact file, Language spot: Responding politely to questions and requests, Giving orders and stopping people doing something
 12. Vocabulary: Airport facilities and services, Airport language ;

Co se naučím

Zvládnout standartní komunikační situace týkající se společnosti, profesí, cestování do práce, popisu osob a předmětů, zdrojů a popisů měst a míst v rámci cestování a také vybraných lexikálních a gramatických aspektů anglického jazyka.

Literatura

Walker, R., Harding, K., 2012, Tourism 1, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK, ISBN 978-0-19-455100-7