0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 9


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A206

Další informace

Nákup kurzu od02.09.2021
Nákup kurzu do21.09.2021
Výuka od21.09.2021
Výuka do07.12.2021
Splatnost do21.09.2021

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Předmět směřuje k osvojení znalostí a dovedností potřebných k řešení situací ve sféře obecného anglického jazyka a jazyka ve sféře cestování na úrovni B1/B2. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět obratům společenského styku v prostředí spojeném s turismem a umět je aplikovat v praxi na úrovni B1/B2. Absolventi se dokáží dorozumět a reagovat v běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na komunikaci v hotelu, v restauraci, v informačním centru, zvládnou slovní zásobu související s popisem pamětihodností, volnočasových aktivit v rámci aktivní dovolené apod.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020 24.9.2019 – 10.12.2019

Letní semestr 2019/2020 25.2.2020 – 12.5.2020        nerealizováno

Zimní semestr 2020/2021 29.9.2020 – 15.12.2020      nerealizováno

Letní semestr 2020/2021 23.2.2021 – 11.5.2021         nerealizováno

Zimní semestr 2021/2022  21.9.2021 - 7.12.2021         AKTUÁLNÍ

ÚTERÝ 16.20 – 17.55 hod 12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 206

Klíčová slova

představování, komunikace v hotelu, restauraci, běžné každodenní činnosti, orientace ve městě, cestování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat a prohloubit znalosti z anglického jazyka na úrovni pokročilý.

Podmínky přijetí do programu

·    

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630351

• v hotovosti pokladně SU OPF Termín: do zahájení kurzu

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu


Zimní semestr 2019/2020

 1. Introduction
 2. Arrivals – points of arrival to the place
 3. Greetings and introducing
 4. Car hire
 5. A place to stay
 6. Survey about hotels
 7. Registration procedures
 8.  Hotel services
 9. Tourist information services
 10.  Information services in your city
 11. Recommendations, giving directions
 12. Revision

Zimní semestr 2021/2022

 1. Holiday and resort rep
 2. Tipping 3. Local tips
 3. Holiday health
 4. Eating out
 5. Regional food
 6. Taking an order
 7. Complaints
 8. Describing food
 9. Local people and rural tourism
 10. Travelling and environment
 11. Revision

Letní semestr 2021/2022

 1. Attractions and events
 2. Different cultures
 3. Attractions in your country
 4. People and facilities
 5. On tour
 6. Problems on tour
 7. Checking the schedule
 8. Explaining arrangements
 9. Hotel entertainment
 10. Activities for different ages
 11. Preparing a daily programme
 12. Revision

Zimní semestr 2022/2023

 1. Specialized tourism
 2. Cross-cultural misunderstanding
 3. Special requests
 4. Business travel in your country
 5. Culture guide
 6. Conference equipment
 7. Reception
 8. Checking out procedure
 9. Common problems
 10. Solving problems
 11. Quality standards
 12. Revision

Co se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace při cestování – v hotelu, v restauraci, informačním centru, při styku s delegátem, průvodcem apod.

Literatura

Walker, R. and K. Harding, 2007, Tourism 2, Student’s Book, Oxford: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-455103-8.