0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 22


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A206

Další informace

Nákup kurzu od02.09.2021
Nákup kurzu do21.09.2021
Výuka od21.09.2021
Výuka do07.12.2021
Splatnost do21.09.2021

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A1. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A1. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, rodinu, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! KURZ NENÍ URČEN PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY!

 

Jedná se o pokračování programu, jehož 1. část již proběhla v rozsahu jednoho semestru.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020 24.9.2019 – 10.12.2019

Letní semestr 2019/2020 25.2.2020 – 12.5.2020      nerealizováno

Zimní semestr 2020/2021 29.9.2020 – 15.12.2020    nerealizováno

Letní semestr 2020/2021 23.2.2021 – 11.5.2021       nerealizováno

 Zimní semestr 2021/2022  21.9.2021 - 7. 12.2021    AKTUÁLNÍ

 

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod 12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

Budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 206

Klíčová slova

představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, denní program, psaní emailů, telefonování, orientace ve městě, cestování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat či zopakovat si základní znalosti z anglického jazyka na úrovni začátečník.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! KURZ NENÍ URČEN PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY!

 

Jedná se o pokračování programu, jehož 1. část již proběhla v rozsahu jednoho semestru.


Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení příslušného semestru (kurzu)

Úhrada poplatku

 

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630351

• v hotovosti pokladně SU OPF Termín: do zahájení kurzu

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu


Zimní semestr 2019/2020

 1.  Introduction
 2. Pleased to meet you
 3. be: I, you, he, she, it, we, they; numbers 1-10, spelling names;
 4. Introductions and greetings
 5. Getting to know you
 6. Be: questions and negatives; numbers 11-100
 7.  talking about schedules;
 8. exchanging personal information
 9.  In the city
 10.  there is, there are;
 11. my workstation; emails 1;
 12. Revision;

Zimní semestr 2021/2022

 1. Offering and accepting food and drinks
 2. Ready to go
 3. have got, has got; days, telephoning 1;
 4. Months, and dates;
 5. Telephoning 1; making an arrangement
 6. Trains & boats & planes
 7. he/she/it + verb; Do…? and Does…?; always, sometimes, never
 8. Getting around;
 9. Telephoning 2;
 10. Talking about things you like;
 11. making suggestions
 12. Revision;

Letní semestr 2021/2022

 1. Introduction
 2. I, me, my
 3. Food and drink
 4. Travelling and money
 5. Eating out
 6. High flyer
 7. Questions: Wh- and how+
 8. Airports
 9. Emails
 10. Making requests
 11. Living in the past
 12. Revision

Zimní semestr 2022/2023

 1. Past Simple
 2. Past: Be, regular verbs
 3. Hotels
 4. Giving and checking information
 5. Checking in and out of a hotel
 6. Irregular verbs
 7. Locations
 8. Looking after a visitor
 9. Directions
 10. going to
 11. Saying thank you and goodbye
 12. Revision


Co se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace jako jsou představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientace ve městě a cestování a také vybrané základní lexikální a gramatické aspekty anglického jazyka. .

Literatura

Buckingham, A., Stephens, B., Lane, A., 2014, International Express Beginner, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK, ISBN 978-0-19-457669-7