0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 25


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A216

Další informace

Nákup kurzu od02.09.2021
Nákup kurzu do23.09.2021
Výuka od23.09.2021
Výuka do09.12.2021
Splatnost do23.09.2021

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Představování, komunikaci ve třídě, práci, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování, řešení problémů a vyjadřování názorů.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020 26.9.2019 – 12.12.2019

Letní semestr 2019/2020 27.2.2020 – 14.5.2020        nerealizováno

Zimní semestr 2020/2021 1.10.2020 – 17.12.2020      nerealizováno

Letní semestr 2020/2021 25.2.2021 – 13.5.2021        nerealizováno

Zimní semestr 2021/2022 23.9.2021 - 9. 12. 2021      AKTUÁLNÍ

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod 12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna 216

Klíčová slova

Představování, komunikaci ve třídě, práci, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování, řešení problémů a vyjadřování názorů.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce nadále prohlubovat své znalosti z anglického jazyka na úrovni mírně pokročilého uživatele.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630354

• v hotovosti pokladně SU OPF Termín: do zahájení kurzu

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu

Zimní semestr 2019/2020

 

 

 1. A day in the life
 2. Present simple
 3. I / you / we / they / questions
 4. Talking about activities, countries and languages
 5. Introducing yourself
 6. Saying hello and goodbye, introducing people, review
 7. Ticket to ride
 8. Present simple
 9. He / she / it / questions
 10. Numbers and time, daily routines
 11. Emails 1
 12. Invitations, review

Zimní semestr 2021/2022

 

 1. My space
 2. There is / are / have / has got / a / some / any
 3. Prepositions of place
 4. Telephoning 1
 5. Checking travel information
 6. Asking for travel information, giving travel information, review
 7. New roads
 8. Past simple, regular and irregular verbs
 9. International travel
 10. Travel tips for the business traveller
 11. Emails 2
 12. Giving and getting directions, review

 

 

Letní semestr 2021/2022

 

1.       Shopping

2.       Countable and uncountable nouns, much, many lots of

3.       City profiles, descriptive adjectives, telephoning 2

4.       Offers and requests, ordering food and drink

5.       The best place to visit

6.       Comparative and superlative adjectives

7.       Dates and prepositions of time, telephoning 3

8.       Welcoming a visitor

9.       Under pressure

10.   Present continuous

11.   Working life, word partners

12.   Presentations, describing graphs and charts, making arrangments, review

 

Zimní semestr 2022/2023

 

1.       In the air

2.       Can / can’t / have to / don’t have to

3.       Hotels

4.       Describing figures

5.       Recommending places to visit

6.       Changes

7.       Will / going to

8.       The world of work

9.       Dealing with complaints, giving opinions

10.   Good company 

11.   Past simple and present perfect

12.   Company descriptions, taking messages, discussing progress, review

 


Co se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace jako jsou představování, komunikaci ve třídě, práci, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování, řešení problémů a vyjadřování názorů. a také vybrané základní lexikální a gramatické aspekty anglického jazyka.

Literatura

Buckingham, A., Stephens, B., Lane, A., 2014, International Express Elementary, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK, ISBN 978-0-19-459774-6