0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 33


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
40

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A 111

Další informace

Nákup kurzu od16.01.2019
Nákup kurzu do28.02.2019
Výuka od28.02.2019
Výuka do16.05.2019
Splatnost do28.02.2019

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Cíl kurzu

Cílem kursu je „procházka" po české literatuře od počátku 20. století téměř do současnosti, procházku, která si všímá hlavně milníků, které cestu české literatury vyznačují. Předmětem zájmu jsou zde tedy knihy-milníky, knihy, které ukazují na nějakou proměnu naší literatury: mohou to být knihy, které záměrně, leckdy i s provokativním gestem destruují dosavadní literární kánony, aby otevřely prostor pro něco nového, dosud neznámého, ale i knihy, jež jsou spíše jen symptomem procesů probíhajících někde v pozadí. Leckdy jsou to knihy obecně známé a umožní frekventantům kurzu konfrontovat vlastní čtení s názory literárního historika. I tato diskuse nad významem jednotlivých děl dovolí ukázat literaturu jako pozoruhodné, komplikované a nejednosměrné dění.

Časový harmonogram

28. 2. 2019 – 16. 5. 2019

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

Literatura, literární dějiny, poezie, próza, čtení

Pro koho je kurz určen

Všem, kteří rádi čtou českou literaturu

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630326

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

 

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:            KARVINÁ        ORLOVÁ        PETROVICE

 

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Seminární práce

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Seminární práce

Co se naučím

Zarámovat své čtení literárních děl v historickém kontextu, orientovat se v dějinách české literatury, rozlišit specifika různých literárních proudů a směrů, rozumět specifikům literární řeči různých období.

Obsah kurzu

1. Dobrý voják ve zlé válce. Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-1923) / Martin Tichý

2. Roboti útočí. Karel Čapek: R. U. R. (1922) / Martin Tichý

3. Poezie bojující. František Halas: Torzo naděje (1938) / Martin Tichý

4. Zfalšovaná legenda? Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce (1945) / Oskar Mainx

5. Odvrácená tvář budování. Egon Bondy: Totální realismus (1950) / Oskar Mainx

6. Ztracená generace. Karel Ptáčník: Ročník jednadvacet (1955) / Libor Martinek

7. Jiný pohled na válku. Josef Škvorecký: Zbabělci (1958) / Libor Martinek

8. Ironie dějin. Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock (1963) / Libor Martinek

9. Proměna poválečné české společnosti. Milan Kundera: Žert (1967) / Libor Martinek

10. Dějiny v přímém přenosu. Karel Šiktanc: Heinovské noci (1962) / Jakub Chrobák

11. Co je český člověk? Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále (1971) / Jakub Chrobák

12. Jsou hodnoty, pro který se má i zemřít. I. M. Jirous: Magorovy labutí písně (1985) / Oskar Mainx

Sylabus kurzu

Název programu

VYBRANÉ KAPITOLY Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY

UCELENÝ RÁMCOVÝ DVOULETÝ PROGRAM

NÁZEV OBORU/KURZU

Knihy, které proměnily českou literaturu II.

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·     

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630326

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

28. 2. 2019 – 16. 5. 2019

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl: Kurz nabízí „procházku" po české literatuře od počátku  20. století téměř do současnosti, procházku, která si všímá hlavně milníků, které cestu české literatury vyznačují. Předmětem zájmu jsou zde tedy knihy-milníky, knihy, které ukazují na nějakou proměnu naší literatury: mohou to být knihy, které záměrně, leckdy i s provokativním gestem destruují dosavadní literární kánony, aby otevřely prostor pro něco nového, dosud neznámého, ale i knihy, jež jsou spíše jen symptomem procesů probíhajících někde v pozadí. Leckdy jsou to knihy obecně známé a umožní frekventantům kurzu konfrontovat vlastní čtení s názory literárního historika. I tato diskuse nad významem jednotlivých děl dovolí ukázat literaturu jako pozoruhodné, komplikované a nejednosměrné dění. 

 

Obsah:

 1. Dobrý voják ve zlé válce. Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-1923) / Martin Tichý
 2. Roboti útočí. Karel Čapek: R. U. R. (1922) / Martin Tichý
 3. Poezie bojující. František Halas: Torzo naděje (1938) / Martin Tichý
 4. Zfalšovaná legenda? Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce (1945) / Oskar Mainx
 5. Odvrácená tvář budování. Egon Bondy: Totální realismus (1950) / Oskar Mainx
 6. Ztracená generace. Karel Ptáčník: Ročník jednadvacet (1955) / Libor Martinek
 7. Jiný pohled na válku. Josef Škvorecký: Zbabělci (1958) / Libor Martinek
 8. Ironie dějin. Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock (1963) / Libor Martinek
 9. Proměna poválečné české společnosti. Milan Kundera: Žert (1967) / Libor Martinek
 10. Dějiny v přímém přenosu. Karel Šiktanc: Heinovské noci (1962) / Jakub Chrobák
 11. Co je český člověk? Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále (1971) / Jakub Chrobák
 12. Jsou hodnoty, pro který se má i zemřít. I. M. Jirous: Magorovy labutí písně (1985) / Oskar Mainx

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 20

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

Mgr. Martin Tichý, Ph.D., Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D., Mgr. Oskar Mainx, Ph.D., doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.,

SU FPF/Ústav bohemistiky a knihovnictví

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60  % účast na přednáškách

Seminární práce

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

Dějiny české literatury I-IV. Praha: Academia, Victoria Publishing, 1959-1995.

LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.

MACHALA, L. et al. Panorama české literatury. 1. díl. Praha: Knižní klub, 2015.

NOVÁK, A., NOVÁK, J. V. Přehledné dějiny literatury české. Brno: Atlantis, 1995.