0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 21


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
45

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A111

Další informace

Nákup kurzu od15.01.2019
Nákup kurzu do26.02.2019
Výuka od26.02.2019
Výuka do14.05.2019
Splatnost do26.02.2019

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Cíl kurzu

Rozšířit a upřesnit základní informace o poskytování první pomoci. Seznámit s obecnými principy poskytování přednemocniční péče, prohloubit znalosti o vybraných onemocněních a život ohrožujících stavech, nácvik praktického využití zdravotnických materiálů a prostředků, které jsou obsaženy v lékárničkách, praktické cvičení provádění resuscitace.

Časový harmonogram

26. 2. 2019 – 14. 5. 2019

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

První pomoc, tísňová volání, život ohrožující stavy, úrazy, resuscitace

Pro koho je kurz určen

Všem posluchačům U3V se zámem o vybraná témata ze zdravovědy.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630349

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:            KARVINÁ        ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný test

Co se naučím

Základní informace o poskytování první pomoci, obecné principy poskytování přednemocniční péče, praktický nácvik poskytování první pomoci

Obsah kurzu

1. Historie první pomoci

2. Organizace zdravotnické záchranné služby

3. Aktivizace záchranného řetezce – spolupráce integrovaných bezpečnostních složek, tísňová volání

4. Obecné zásady poskytování pomoci

5. Základní vyšetření

6. Život ohrožující stavy, první pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života

7. První pomoc při úrazech

8. První pomoc při náhlé změně zdravotního stavu u vybraných onemocnění a při otravách

9. Náhlé vzniklé poruchy chování

10. Vybavení lékárničky, využití zdravotnických prostředků, základní obvazová technika

11. Polohování raněných a nemocných

12. Resuscitace, závěrečný test

Sylabus kurzu

Název programu

VYBRANÉ KAPITOLY ZE zdravovědy

NÁZEV OBORU/KURZU

ETUDY PRVNÍ POMOCI

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·       

  • věk nad 50 let
  • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
  • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
  • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630325

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

26. 2. 2019 – 14. 5. 2019

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl: Rozšířit a upřesnit základní informace o poskytování první pomoci. Seznámit s obecnými principy poskytování přednemocniční péče, prohloubit znalosti o vybraných onemocněních a život ohrožujících stavech, nácvik praktického využití zdravotnických materiálů a prostředků, které jsou obsaženy v lékárničkách, praktické cvičení provádění resuscitace.

Hlavním cílem výuky první

největší.

Obsah:

1.      Historie první pomoci

2.      Organizace zdravotnické záchranné služby

3.      Aktivizace záchranného řetezce – spolupráce integrovaných bezpečnostních složek, tísňová volání

4.      Obecné zásady poskytování pomoci

5.      Základní vyšetření

6.      Život ohrožující stavy, první pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života

7.      První pomoc při úrazech

8.      První pomoc při náhlé změně zdravotního stavu u vybraných onemocnění a při otravách

9.      Náhlé vzniklé poruchy chování

10.  Vybavení lékárničky, využití zdravotnických prostředků, základní obvazová technika

11.  Polohování raněných a nemocných

12.  Resuscitace, závěrečný test

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 20

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

Ing. Olga Nevosadová, Zdravotnická záchranná služba MSK

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60  % účast na přednáškách

Závěrečný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

1. BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, [2010]. 75 s., Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-0680-1.

2. HRUŠKOVÁ, Martina a GUTVIRTH, Jaroslav. První pomoc (nejen) pro školní praxi. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. 59 s. ISBN 978-80-7394-237-3.

3. CETLOVÁ, Lada. První pomoc: guidelines - 2010. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. 97 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0024-3.

4. Dvořáček, D. Počátky moderního záchranářství. http://firehistory.ihasici.cz/26-pocatky-modernihozachranarstvi/

5. Záchranná služba Moravskoslezského kraje. Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje. http://www.hzsmsk.cz/index.php?ID=2501

6. ČESKÁ RADA PRO RESUSCITACI. Základní neodkladná resuscitace a použití AED. 2010 [on line].[2011-7-21]. http://.resuscitace.cz/wpcontent/uploads/2011/01Poster_10_BLSAED_01_01_CZE_ V20110112.pdf