0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 14


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova SU - Bezručovo náměstí 14, Opava
Učebna C202

Další informace

Nákup kurzu od01.10.2018
Nákup kurzu do10.02.2019
Výuka od21.02.2019
Výuka do09.05.2019
Splatnost do10.02.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Absolventi budou schopni s viditelnou sebedůvěrou využívat mnemotechnické pomůcky v praxi každodenního života. Cílem je dosáhnout optimální úrovně individuálního výkonu z hlediska zpracování informací a současně zvýšit motivaci k dosažení větší sebejistoty a sebeuvědomění.

Časový harmonogram

ČTVRTEK 10.00–11.30

Zahájení letního semestru: 21. 2. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 12 týdnů

Výše poplatku

600,- Kč / akademický rok / důchodový věk

750,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O 113

Budova SU Opava

Možnost uspořádání míst do kruhu, vybavená tabulí, CD přehrávačem a dataprojektorem s reproduktory.

Klíčová slova

Paměť, krátkodobá a dlouhodobá paměť, mnemotechnika, asociace, vizualizace, koncentrace.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si pomocí různých metod ověřit kvalitu své paměti a zároveň pochopit její funkce a osvojit si efektivní zpracování informací, jejich uchovávání i vybavování.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky  do 10. 2. 2019 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 600,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 750,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.
Aktivní účast v diskuzích a modelových situacích.

Obsah kurzu

Základem celého programu je nácvik paměťových technik, procvičování koncentrace a podpora vizualizace a kreativity. Seznámení a nácvik způsobu práce s pamětí s využitím mnemotechnických pomůcek. Během kurzu se naučí využívat mnemotechniky jako pomocníky pro zapamatování jména, čísla, údaje ze seznamu či skupiny informací používaných v běžném životě. Pro tvorbu mnemotechnik je důležitá schopnost tvorby asociace a vizualizace, která se během kurzu bude upevňovat a rozvíjet.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen s viditelnou sebedůvěrou využívat mnemotechnické pomůcky v praxi každodenního života.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.