0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 11


Minimální počet studentů
12
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF
A216

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do25.09.2018
Výuka od25.09.2018
Výuka do14.05.2019
Splatnost do25.09.2018

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem programu je přiblížit posluchačům základy německého jazyka se zaměřením na správnou výslovnost jako nezbytný základ pro jejich další studium. Důraz je kladen především na představení určitých základních gramatických struktur a německého slovosledu. Procvičovány jsou základní jazykové dovednosti na úrovni A2. Důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti, studenti si na úrovni A2 upevní základní řečové návyky tak, aby mohli vést běžný rozhovor v rámci společenské konverzace, pokládat jednoduché otázky a odpovídat na ně. Zároveň se posluchači zdokonalí v dovednosti čtení nenáročných textů.

Časový harmonogram

Zimní semestr

25.9.2018 – 11.12.2018

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

Letní semestr

26.2.2019 – 14.5.2019

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

 

 

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 216

Klíčová slova

Hotel, cestování, služby, počasí, telefonování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si rozšířit či zopakovat nebo upevnit své jazykové dovednosti v německém jazyce.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

 • převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630330
 • ·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění!

Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let obec

Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

 

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:            KARVINÁ        ORLOVÁ        PETROVICE

 

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu


Zimní semestr

 1. Opakování
 2. Urlaub in Finnland
 3. Wir telefonieren auf Deutsch
 4. Gespräche mit der Rezeption
 5. Buchstabiertafel
 6. Opakování
 7. Wir gehen campen
 8. Erfahrungen mit Campen
 9. Willkommen auf dem Campingplatz
 10. Hotelbewertung
 11. Opakování
 12. Test

Letní semestr

 1. Opakování
 2. Vergessene Sachen im Urlaub
 3. Rechnung
 4. Fragebogen
 5. Opakování
 6. Tschechische Küche
 7. Mittagessen
 8. Speisekarte
 9. Tschechische Getränke
 10. Im Restaurant
 11. Opakování
 12. Test

Co se naučím

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen komunikovat v německém jazyce v situacích, které přináší s sebou zahraniční pobyt v cizí zemi a cizím prostředí.

Sylabus kurzu

Název programu

CIZÍ JAZYKY

NÁZEV OBORU/KURZU

NEMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·       

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630330

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr

25.9.2018 – 11.12.2018

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

Letní semestr

26.2.2019 – 14.5.2019

ÚTERÝ 16.25 – 17.55 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl:

Cílem programu je přiblížit posluchačům základy německého jazyka se zaměřením na správnou výslovnost jako nezbytný základ pro jejich další studium. Důraz je kladen především na představení určitých základních gramatických struktur a německého slovosledu. Procvičovány jsou  základní jazykové dovednosti na úrovni A2. Důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti, studenti si na úrovni A2 upevní základní řečové návyky tak, aby mohli vést běžný rozhovor v rámci společenské konverzace, pokládat jednoduché otázky a odpovídat na ně. Zároveň se posluchači zdokonalí v dovednosti čtení nenáročných textů.

 

Zimní semestr

 

 1. Opakování
 2. Urlaub in Finnland
 3. Wir telefonieren auf Deutsch
 4. Gespräche mit der Rezeption
 5. Buchstabiertafel
 6. Opakování
 7. Wir gehen campen
 8. Erfahrungen mit Campen
 9. Willkommen auf dem Campingplatz
 10. Hotelbewertung
 11. Opakování
 12. Test

 

Letní semestr

 

 1. Opakování
 2. Vergessene Sachen im Urlaub
 3. Rechnung
 4. Fragebogen
 5. Opakování
 6. Tschechische Küche
 7. Mittagessen
 8. Speisekarte
 9. Tschechische Getränke
 10. Im Restaurant
 11. Opakování
 12. Test

 

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 12

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 216


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

 1. HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch im Tourismus - Němčina pro pracovníky cestovního ruchu (2. vydání). Praha: Ekopress: Praha, 2014. ISBN 978-80-8786-808-8.
 2. LEVY-HILLERICH, D. Komunikation im Tourismus. Fraus: Praha 2004. ISBN 3644212335.
 3. BARBERIS, P., BRUNO, E. Deutsch im Hotel - Gespräche führen. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2006. ISBN 3-19-001646-1.
 4. BARBERIS, P., BRUNO, E. Deutsch im Hotel - Korrespondenz. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005. ISBN 3-19-001646-1.