0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 28


Minimální počet studentů
12
Maximální počet studentů
50

Místo konáníKarviná


budova SU OPF Univerzitní náměstí
A111/A217

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do11.10.2018
Výuka od25.09.2018
Výuka do16.05.2019
Splatnost do27.09.2018

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Navázat na mírně pokročilou úroveň znalosti z anglického jazyka a prohloubit je formou čtení, mluvení, poslechu a slovní zásoby. Na základě nově získaných dovedností posluchači budou schopni formulovat, řešit a komunikovat na běžná témata jako je cestování, hotely, místa, země, národy a značky, denní program apod. na úrovni A1 a částečně A2.

Časový harmonogram

Výuka bude probíhat ve 2 skupinách s minimálním počtem 12 osob, maximální obsazenost ve skupině je 25 osob.

 

Zimní semestr

SKUPINA A        27.9.2018 – 13.12.2018   ČTVRTEK 16.25 – 17.55 hod

SKUPINA B        25.9.2019  – 11.12.2018   ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

 

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

 

Letní semestr

SKUPINA A        28.2.2019 – 16.5.2019     ČTVRTEK 16.25 – 17.55 hod

SKUPINA B        26.2.2019 – 14.5.2019      ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod 12 týdnů

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

 

 

 

 

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3,

SKUPINA „A" (Čtvrtek)– učebna A 111

SKUPINA „B" (Úterý)– učebna A 216

Klíčová slova

Nakupování, město, jídlo a pití, domlouvání schůzek, hotel, cestování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce nadále prohlubovat své znalosti z anglického jazyka na úrovni mírně pokročilého uživatele.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630326

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:            KARVINÁ        ORLOVÁ        PETROVICE

 

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu

Zimní semestr                                   Letní semestr
 1. Changes
 2. Will a going to
 3. The world of work
 4. Dealing with complaints, Giving opinions + review
 5. Good company
 6. Past simple a present perfect Company descriptions
 7. Taking messages a discussing progress + review
 8. Getting started
 9. Present simple do, be and question words Talking about companies, First meetings and greetings
 10. Revision
 1.  Celebrations
 2. Present continuous, present simple, Jobs, make, do have Emails 1: Parts of an email, Talking about schedules and arrangements, going to
 3. Travelling to work
 4. Past simple
 5. Talking about travel, Telephoning 1, Starting and ending a phone call
 6. Asking for and giving advice
 7. Objects and designs
 8. Passives,Present simple, Past simple
 9. Describing people and objects, Meetings 1: Stages of a meeting
 10. Asking for and giving opinions, agreeing and disagreeing
 11. Revision

 

 

 

Co se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace týkající se nakupování, města, telefonování, jídla a pití, prezentace informací, domlouvání schůzek, hotelu a cestování a také vybraných lexikálních a gramatických aspektů anglického jazyka.

Sylabus kurzu

Název programu

CIZÍ JAZYKY

NÁZEV OBORU/KURZU

angličtina pro MÍRNĚ POKROČILÉ

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

· 

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630326

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr

SKUPINA A  27.9.2018 – 13.12.2018  ČTVRTEK 16.25 – 17.55 hod

SKUPINA B  25.9.2019  – 11.12.2018  ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

Letní semestr

SKUPINA A    28.2.2019 – 16.5.2019  ČTVRTEK 16.25 – 17.55 hod

SKUPINA B    26.2.2019 – 14.5.2019      ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl:

Cílem programu je osvojení si znalostí a dovedností na mírně pokročilé úrovni potřebných k řešení situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A1/2. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět standartním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A1/2. Na mírně pokročilé úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na nakupování, město, telefonování, jídlo a pití, prezentace informací, domlouvání schůzek, hotel a cestování a také vybraných lexikálních a gramatických aspektů anglického jazyka.

 

Zimní semestr 

 

 1. Changes
 2. Will a going to
 3. The world of work
 4. Dealing with complaints, Giving opinions + review
 5. Good company
 6. Past simple a present perfect Company descriptions
 7. Taking messages a discussing progress + review
 8. Getting started
 9. Present simple do, be and question words Talking about companies, First meetings and greetings
 10. Revision

    


Letní semestr

 

 1. Celebrations
 2. Present continuous, present simple, Jobs, make, do have Emails 1: Parts of an email, Talking about schedules and arrangements, going to
 3. Travelling to work
 4. Past simple
 5. Talking about travel, Telephoning 1, Starting and ending a phone call
 6. Asking for and giving advice
 7. Objects and designs
 8. Passives,Present simple, Past simple
 9. Describing people and objects, Meetings 1: Stages of a meeting
 10. Asking for and giving opinions, agreeing and disagreeing
 11. Revision

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 12

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

PhDr. Janusz Karpeta

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 216


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

 

Literatura

Buckingham, A., Stephens, B., Lane, A., 2014, International Express Beginner, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK, ISBN 978-0-19-457669-7