0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 29


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
45

Místo konáníKarviná


budova SU OPF Univerzitní náměstí
A111

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do04.10.2018
Výuka od27.09.2018
Výuka do13.07.2018
Splatnost do27.09.2018

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem kursu je přiblížit účastníkům proměny české literatury od středověku do konce 20. století na vybraných dílech, která můžeme vnímat jako určité mezníky (ať jsou to knihy záměrně narušující dosavadní kánon, nebo knihy jen ukazující podstatné posuny probíhající v pozadí), a poskytnout účastníkům „návod" k samostatnému čtení.

Časový harmonogram

27.9.2018 – 13.12.2018

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

Literatura, literární dějiny, poezie, próza, čtení

Pro koho je kurz určen

Všem, kteří rádi čtou českou literaturu

Podmínky přijetí do programu

·
 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

 

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630347

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:            KARVINÁ        ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Seminární práce

Obsah kurzu

 1. Bible v češtině. Nejstarší překlad (polovina 14. století)
 2. Hádka se smrtí. Jan z Teplé: Oráč z Čech(1400)
 3. Objevování jiného. Spis o nových zemích a o novém světě (1506)
 4. Největší český básník před Máchou? Fridrich Bridel: Co Bůh? Člověk? (1659)
 5. (Znovu)zrození poezie. Karel Hynek Mácha: Máj (1836)
 6. Žena básnířka. Božena Němcová: Babička(1855)
 7. Básník hledí do vesmíru. Jan Neruda: Písně kosmické (1878)
 8. Oslovení dítěte. Josef Václav Sládek: Zlatý máj(1887)
 9. Počátek rozkladu hodnot. Josef Svatopluk Machar: Confiteor (1887)
 10. Dekadentní životní pocit. Jiří Karásek: Zazděná okna (1894)
 11. Ornamenty malované slovy. Růžena Svobodová: Marné lásky (1907)
 12. Škaredý fantom. Petr Bezruč: Slezské písně (1909)

Co se naučím

Zarámovat své čtení literárních děl v historickém kontextu, orientovat se v dějinách české literatury, rozlišit specifika různých literárních proudů a směrů, rozumět specifikům literární řeči různých období.

Sylabus kurzu

Název programu

VYBRANÉ KAPITOLY Z LITERATURY

NÁZEV OBORU/KURZU

Knihy, které proměnily českou literaturu I.

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·     

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630347

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

27.9.2018 – 13.12.2018

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cílem kursu je přiblížit účastníkům proměny české literatury od středověku do konce 20. století na vybraných dílech, která můžeme vnímat jako určité mezníky (ať jsou to knihy záměrně narušující dosavadní kánon, nebo knihy jen ukazující podstatné posuny probíhající v pozadí), a poskytnout jim „návod" k samostatnému čtení.

 

 

 1. Bible v češtině. Nejstarší překlad (polovina 14. století)
 2. Hádka se smrtí. Jan z Teplé: Oráč z Čech(1400)
 3. Objevování jiného. Spis o nových zemích a o novém světě (1506)
 4. Největší český básník před Máchou? Fridrich Bridel: Co Bůh? Člověk? (1659)
 5. (Znovu)zrození poezie. Karel Hynek Mácha: Máj (1836)
 6. Žena básnířka. Božena Němcová: Babička(1855)
 7. Básník hledí do vesmíru. Jan Neruda: Písně kosmické (1878)
 8. Oslovení dítěte. Josef Václav Sládek: Zlatý máj(1887)
 9. Počátek rozkladu hodnot. Josef Svatopluk Machar: Confiteor (1887)
 10. Dekadentní životní pocit. Jiří Karásek: Zazděná okna (1894)
 11. Ornamenty malované slovy. Růžena Svobodová: Marné lásky (1907)
 12. Škaredý fantom. Petr Bezruč: Slezské písně (1909)

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 20

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

Mgr. Martin Tichý, Ph.D., Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D., Mgr. Jakub Sichálek

SU FPF/Ústav bohemistiky a knihovnictví

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60  % účast na přednáškách

Seminární práce

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

 1. Dějiny české literatury I-IV. Praha: Academia, Victoria Publishing, 1959-1995.
 2. LEHÁR, J.; STICH, A.; JANÁČKOVÁ, J.; HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
 3. MACHALA, L. et al. Panorama české literatury. 1. díl. Praha: Knižní klub, 2015.
 4. NOVÁK, A., NOVÁK, J. V. Přehledné dějiny literatury české. Brno: Atlantis, 1995.