0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova SU, Olbrichova 25, Opava
Učebna O 208

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od18.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do13.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Kurz volně navazuje na předchozí ročníky kurzu počítačové gramotnosti pro seniory a bude převážně zaměřen na základy administrace osobního počítače, základy bezpečnosti, internetovou komunikaci a procvičování a rozšiřování již probraného učiva.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 15.35 – 17:15

Zahájení zimního semestru: 18. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 8. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.350,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.688,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Nastavení operačního systému Windows, ovládací panely, souborový manager, instalace a odinstalace aplikací, internetové prohlížeče, Word, Excel, PowerPoint, úprava fotografií, bezpečnost, antivirový program, spam, práce se soubory a složkami

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se zdokonalit v ovládání osobního počítače. Důraz bude kladen na základy administrace a bezpečnosti.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Základy administrace osobního počítače:

 • Procvičování práce s operačním systémem Windows
 • Struktura složek a práce se souborovým managerem
 • Nastavení systému – ovládací panely
 • Instalace a odinstalace aplikací

Internetové prohlížeče:

 • Pokročilá práce s internetovým prohlížečem a nové trendy na webových stránkách
 • Nastavení a možnosti aplikace Internet Explorer
 • Nastavení a možnosti aplikace Firefox

Kancelářský balík Microsoft Office:

 • Zdokonalení práce s programem Word
 • Zdokonalení práce s programem Excel
 • Základy práce s programem PowerPoint

Práce s fotografiemi:

 • Úprava fotografií
 • Sdílení fotografií na internetu
 • Online práce s fotografiemi na google
 • Zálohování fotografií na disk a do cloudu

Komunikace pomocí počítače:

 • Komunikace prostřednictvím emailu, Skype, Facebooku

Bezpečnost:

 • Základy bezpečnosti
 • Antivirové programy a počítačové viry
 • Ochrana před spamem

Uchovávání souborů a složek:

 • Komprimace a dekomprimace souborů a složek
 • Práce s flashdiskem a jeho údržba
 • Vypalování CD a DVD
 • Zálohování a archivace

Cloudové služby

 • Google disk Online práce s texty a tabulkami
 • Cloudová úložiště
 • Sdílení dat mezi počítačem a mobilním telefonem

Program bude ovlivňován konkrétními požadavky a potřebami frekventantů.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen provádět na svém počítači základní údržbu, bude také schopen ovládat antivirový program a zdokonalí se v používání aplikací z kancelářského balíku MS Office.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.