0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 11


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova SU, Olbrichova 25, Opava
Učebna O 208

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od18.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do13.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Tento kurz se zaměří na základy nastavení a administrace osobního počítače. Posluchač se seznámí s možnostmi přehrávání multimédií v počítači a na internetu a naučí se základům úpravy fotografií. Dojde k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti práce s kancelářskými programy z balíku MS Office a internetovými prohlížeči. Posluchači se také seznámí se základy bezpečnosti a bezpečného chování na internetu.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 13.55 – 15:30

Zahájení zimního semestru: 18. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 8. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.350,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.688,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna O208

Budova Olbrichova 25, Opava

(vybavená PC, dataprojektorem)

Klíčová slova

Nastavení operačního systému Windows, ovládací panely, instalace aplikací, přehrávání multimédií, nastavení internetového prohlížeče, Word, Excel, PowerPoint, správa fotografií, úprava fotografií, GooglePicasa, publikování fotografií na internetu, bezpečnost

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce používat počítač pro práci, zábavu a jako nástroj pro správu a úpravu fotografií.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Pokročilá práce s operačním systémem Windows:

 • Struktura složek a práce se souborovým managerem
 • Nastavení systému – ovládací panely
 • Instalace a odinstalace aplikací

Multimédia v počítači a na internetu:

 • Přehrávání multimédií v počítači (Windows Media Player, VLC, iTunes)
 • Přehrávání multimédií na internetu

Základy Internetového prohlížeče:

 • Nastavení a možnosti aplikace Internet Explorer
 • Nastavení a možnosti dalších internetových prohlížečů (Firefox, Google Chrome)

Kancelářský balík Microsoft Office:

 • Prohlubování znalostí programu Word
 • Prohlubování znalostí programu Excel
 • Základy práce s programem PowerPoint

Práce s fotografiemi:

 • Kopírování fotografií do počítače
 • Základy úpravy fotografií programem Google Picasa
 • Základy publikování fotografií na internetu

Bezpečnost:

 • Aktualizace operačního systému a programů
 • Antivirový systém
 • Ochrana před spamem

Program bude ovlivňován konkrétními požadavky a potřebami frekventantů.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen provádět na svém počítači základní údržbu, bude jej také schopen používat k zábavě a úpravě fotografií.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.