0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 8


Minimální počet studentů
6
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova Bezručovo náměstí 14
Specializovaná učebna

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od25.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do20.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Obsahová náplň kurzu Italský jazyk je zaměřena především na získávání základních znalostí italské gramatiky a na osvojování slovní zásoby. Je vytvořena tak, aby kromě postupného poznávání gramatického systému italského jazyka umožňovala frekventantům rozvíjet jednotlivé jazykové dovednosti, tj. poslech, mluvení, čtení a psaní. Z tohoto důvodu se vedle české učebnice používají i italské učební texty a jiné materiály.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 16.25–18.00

Zahájení zimního semestru: 25. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 8. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.700,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.125,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Budova Slezské univerzity v Opavě

Klíčová slova

Italština, slovní zásoba, gramatika, poslech, mluvení, čtení, psaní.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku, má znalosti italštiny alespoň v rozsahu lekcí 1-9 učebnice Bahníková, A. a kol. Italština. Praha, Leda, 2017. a chce zvládnout základní komunikaci v italském jazyce, případně se dozvědět něco o italské kultuře, zvyklostech apod.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.700,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.125,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci kurzu.

Obsah kurzu

Program předmětu je rozdělen do následujících celků dle jednotlivých lekcí uvedených učebnic.

Zimní semestr:
1. Lekce 10: zvratná slovesa, hodiny, konverzace: Un viaggio in Italia
2. Opakovací lekce: revize slovní zásoby a gramatiky, konverzace: La mia casa

3. Procvičování s učebnicí Espresso 1 (lekce 1-3) – základní konverzační situace a seznamování

Letní semestr:
1. Lekce 11: minulý čas passato prossimo, konverzace: Visita di una città
2. Lekce 12: minulý čas passato prossimo, konverzace: Il cinema
3. Procvičování s učebnicí Espresso 1 (lekce 4-6) – cestování, hotely, restaurace
4. Lekce 13: číslovky a částice ne, konverzace: Fare la spesa
5. Lekce 14: budoucí čas, konverzace: Le previsioni del tempo

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen tvořit již složitější italské věty, porozumět nápisům, domluvit se v základních konverzačních situacích (jako např. v kavárně, na nádraží apod.)

Literatura

BAHNÍKOVÁ, A. a kol. Italština. Praha: Leda, 2001.

ZIGLIO, L. RIZZO, G. Espresso 1. Firenze: Alma, 2004.