0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 7


Minimální počet studentů
6
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova Bezručovo náměstí 14
Specializovaná učebna

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od25.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do20.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Náplň kurzu je vytvořena tak, aby kromě postupného poznávání gramatického systému italského jazyka umožňovala frekventantům rozvíjet jednotlivé jazykové dovednosti, tj. poslech, mluvení, čtení a psaní. Z tohoto důvodu se vedle české učebnice používají i italské učební texty a jiné materiály. Cílem je dosáhnout výstupní znalost alespoň na úrovni B1.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 14.45–16.20

Zahájení zimního semestru: 25. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 8. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.700,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.125,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Budova Slezské univerzity v Opavě

(vybavena dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Italština, slovní zásoba, gramatika, poslech, mluvení, čtení, psaní.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti italštiny. Vstupní znalost italského jazyka alespoň na úrovni 16 lekcí učebnice Bahníková, A. a kol, Italština, Praha, Leda, 2017 (odpovídá úrovni A2-B1).

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.700,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.125,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci kurzu.

Obsah kurzu

Zimní semestr:
1. Opakování: revize probrané gramatiky a konverzačních témat
2. Lekce 17: podmiňovací způsob, konverzace: Abbigliamento, fare acquisti
3. Lekce 18: předminulý čas, konverzace: La cucina

4. Procvičování s učebnicí Allegro lekce 1-3: popis osob, životní události, bydlení...

Letní semestr:
5. Lekce 19: stupňování adjektiv, konverzace: Un viaggio in Italia
6. Lekce 20: stupňování adverbií, konverzace: Italiani famosi
7. Procvičování s učebnicí Allegro lekce 3-6: kuchyně, zdravý životní styl, popis v minulosti...
8. Lekce Revisione II: opakování probrané látky

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen domluvit se italsky v běžných životních situacích, porozumět jednodušším textům a nahrávkám.

Literatura

BAHNÍKOVÁ, A. a kol. Italština. Praha: Leda, 2001.

TOFFOLO, L. Allegro 2. Roma, Edilingua, 2004.