0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 12


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova SU - Bezručovo náměstí 14, Opava
Specializované učebny

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od17.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do13.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je prohloubit znalosti anglického jazyka na základě procvičování čtyř základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech). Důraz je přitom kladen na správnou výslovnost a komunikativní dovednosti.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 13.30–15.00

Zahájení zimního semestru: 17. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 7. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Výslovnost, rozhovor, čtení, poslech, cvičení, komunikace, reálie, literatura, procvičování, jazykové dovednosti.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si prohloubit své znalosti anglického jazyka a reálií a naučit se správně v angličtině komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané v předchozích ročnících. Prohlubují se tedy základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování již probraných gramatických struktur, ale i nácvik gramatických jevů nových. Ve výuce jsou průběžně procvičovány všechny čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech). Frekventanti se rovněž seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí, jejich literaturou a významnými osobnostmi. Důraz je přitom kladen zejména na komunikativní dovednosti. Frekventanti si osvojují a zdokonalují základní řečové návyky v angličtině, aby mohli vhodně reagovat na každodenní situace v rámci společenské konverzace, klást otázky a odpovídat na ně, orientovat se v cizojazyčném textu a připravit si samostatné prezentace na aktuální osvojené téma. Budou probírána a rozšiřována konverzační témata, doprava, nakupování a služby, zeměpisné pojmy, televize, zdraví, atd.

Zimní semestr: Lekce 31–35 English for Life Pre-intermediate

Letní semestr: Lekce 36–45 English for Life Pre-intermediate

 Nad rámec výuky bude organizována nejméně jedna společná akce.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v anglickém textu na své úrovni a přiměřeně v angličtině komunikovat.

Literatura

HUTCHINSON, T. English for Life, Student´s Book + Work Book - Pre-Intermediate. Oxford University: OUP.