0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 13


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova SU
Specializované učebny

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od17.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do13.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je prohloubit základy anglického jazyka posluchačů se zaměřením na správnou výslovnost jako nezbytný podklad pro jejich další studium. Důraz je kladen nejen na další představení určitých gramatických struktur (např. vyjadřování budoucnosti v angličtině různými způsoby, předložky, vyjadřování libosti/nelibosti v angličtině, modální slovesa apod.) a anglického slovosledu, ale i jejich další prohlubování a upevňování. Dále jsou procvičovány čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A1, resp. A2; důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti. Na této úrovni studenti budou rozvíjet určité již získané základní řečové návyky v angličtině, aby mohli vést běžné rozhovory v rámci společenské konverzace.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 10.35–12.10

Zahájení zimního semestru: 17. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 7. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Zábava, konverzace, aktivní život.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce aktivní a zábavnou formou aktivovat své mozkové buňky, aby si obnovil či nabyl nové znalosti v anglickém jazyce.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci každého semestru nebo prezentace.

Obsah kurzu

V kurzu budou probírána témata jako např. zdraví, festivaly, cestování, stravování, procvičování předpřítomného a předminulého času, tvoření trpného rodu, budoucí a minulý čas apod. a situace s nimi v běžném životě spojené.

Zimní semestr: Lekce: 61-72

Relative clauses. Verb+noun+ing, Third conditional, Sport, Priorities, Regrets

Letní semestr: Lekce: 73-80

Travelling, Personal finances, Indirect questions, reported speech, Mood food, Family life

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen v každodenních situacích konverzovat v anglickém jazyce, poradit cizincům, samostatně získat informace, orientovat se v cizině a cestovat s jazykovou vybaveností.

Literatura

HUTCHINSON, T. English for Life, Student´s Book + Work Book - Intermediate. Oxford University: OUP.