0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 15


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova SU
Specializované učebny

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od03.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do13.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané v předchozích ročnících. Cílem kurzu je prohloubit základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování a prohlubování již probraných gramatických jevů a řečových návyků. Ve výuce se vzájemně prolíná procvičování všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A2. I v tomto kurzu si frekventanti upevní některé základní řečové návyky tak, aby mohli vést běžný rozhovor v rámci společenské konverzace, klást jednoduché otázky a odpovídat na ně. Prohloubí si také své dovednosti ve čtení nenáročných textů a ve vyplňování běžných formulářů.

Časový harmonogram

VÝUKA BUDE PROBÍHAT NEPRAVIDELNĚ! (PONDĚLÍ 8:55–10:25), změna termínu (dne a času) vyhrazena

Zahájení zimního semestru: 3. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 7. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.350,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.688,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem)

Klíčová slova

Anglický jazyk, komunikační dovednosti, poslech, rozhovor, běžná každodenní situace, výslovnost, gramatické jevy, řečové návyky.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro posluchače, kteří v letním semestru AR 2017/18 úspěšně splnili podmínky kurzu AJ04.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci celého kurzu.

Obsah kurzu

Zimní semestr:

Past routines, Places (in bed, at work, at a restaurant, …), Past simple (to be: statements), Past time expressions, Pronunciation of negative short forms, Asking where somebody was, British and American English, Expressing anger, Emergency services, English in the world, Past simple: regular verbs: positive statements, Past tense –ed endings, A newspaper story, because for giving reasons, Talking about dates, Months of the year, on + date, Irregular past forms, Positive statements, Past simple: negative statements: regular/irregular verbs, Sentence stress, My early life, Ages.

Letní semestr:
Saying who is right and wrong, Weekend activities, Past simple: questions: regular and irregular verbs, Sentence intonation: yes/no questions, Talking about last weekend, wh- questions, Building a conversation, The weekend, What do you do?, The alphabet, Possession, Introducing yourself, Classroom language, Plurals: regular/irregular, this/that, Useful expressions, Using numbers and asking about location, Ordinal numbers, Pronunciation: Word stress 1, Saying hello and goodbye, Possessive ‘s.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen porozumět a užívat jednoduché společenské obraty a reagovat v některých každodenních situacích zaměřených zejména na oblast volnočasových aktivit, cestování a poznávání nových míst a zemí s důrazem na komunikační a poslechové dovednosti.

Literatura

HUTCHINSON, T. English or Life - Beginner. University of Oxford: OUP (Lekce 65–80 + extra reading, speaking and video activities)

HUTCHINSON, T. English or Life - Elementary. University of Oxford: OUP (Lekce 1–4 + extra reading, speaking and video activities)