0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 19


Minimální počet studentů
60
Maximální počet studentů
100

Místo konáníOpava


Budova SU - Na Rybníčku 626/1, Opava
Aula

Další informace

Nákup kurzu od12.07.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od20.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do15.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Od září 2017 Slezská univerzita v Opavě nově nabízí rámcově ucelený dvouletý program, který se po následující 4 semestry bude věnovat světu informačních technologií, nebeské mechaniky a astrofyziky. Po absolvování všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Časový harmonogram

ČTVRTEK 15.30 – 17.00

Zahájení zimního semestru 2018/2019 – 20. 9. 2018
Základy nebeské mechaniky a astrometrie
RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Zahájení letního semestru 2018/2019 – 21. 2. 2019
Základy elektřiny a magnetismu, optiky a astrofyziky
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

 

 Kurzy proběhlé v akademickém roce 2017/2018

 Informatika pro každého

RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.
Mgr. Kamil Matula

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Informatika kolem nás
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)


 

Výše poplatku

1.200,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.500,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula

Budova SU - Na Rybníčku 626/1, Opava 

(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Podmínky přijetí

Podání přihlášky jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku na celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.200,- Kč

Věk 50+: 1.500,- Kč

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast na přednáškách v každém semestru.

Absolvování závěrečného testu na konci každého semestru.

Po splnění všech podmínek v každém semestru získáte Potvrzení o absolvování kurzu.
Po splnění podmínek všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Osvědčení se bude slavnostně předávat jednou ročně v předem stanoveném červnovém termínu.

Základy nebeské mechaniky a astrometrie

RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

„Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak se nebe pohybuje." (G. Galilei)

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a má zájem o exaktní poznávání vesmíru a jeho zákonitostí.

Obsah

1. Nebeská mechanika a astrometrie, stavba vesmíru, hvězdy, Slunce, planety Sluneční soustavy a jejich měsíce.
2. Pohyby Země a Měsíce, sluneční a měsíční zatmění, perioda Saros.
3. Nebeská mechanika a astrometrie starověku, orientace na obloze, souhvězdí, úhlové vzdálenosti, astronomické souřadnice.
4. Zdánlivé pohyby Slunce, Měsíce a planet na obloze, obratník Raka a Kozoroha, polární kruh.
5. Nebeská mechanika a astrometrie antického Řecka, Eratosthenovo měření velikosti Země, Hipparchovo měření vzdálenosti Měsíce, Aristotelův geocentrismus a Aristarchův heliocentrismus.
6. Středověká nebeská mechanika a astrometrie, Koperníkův heliocentrismus, Braheho protiargumenty, Keplerovy zákony, Galileovy objevy a experimenty, čočkový dalekohled.
7. Základní pojmy klasické mechaniky, Newtonovy pohybové zákony a gravitační zákon.
8. Richerovo zjištění zploštění Země, objev Neptunu, měření rychlosti světla pomocí měsíců Jupitera, měření vzdálenosti Slunce pomocí Venuše, měření vzdáleností hvězd, zrcadlový dalekohled.
9. Čas a jeho měření, časová pásma, kalendář.
10. Moderní nebeská mechanika a astrometrie, problém existence étheru, speciální teorie relativity, relativistické skládání rychlostí, dilatace času a kontrakce délky, paradox dvojčat.
11. Einstein a obecná teorie relativity, prostoročas, černé díry.
12. Kosmické lety, sondy, družice, kosmické rychlosti, moderní astrometrické metody, gravitační vlny.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude mít absolvent přehled o základních zákonitostech vesmíru, jeho poznávání a zkoumání v současnosti i v historii.

Klíčová slova

Vesmír, vesmírná (nebeská) tělesa, obloha, zákony klasické a relativistické (nebeské) mechaniky, historie astronomie.

Literatura

Účastníci kurzu dostanou kopie výukových prezentací.

Základy elektřiny, magnetismu, optiky a astrofyziky

doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

„Ti, kdo studují hvězdy, mají Boha za učitele." (Tycho Brahe)

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a má zájem o exaktní poznávání přírodních jevů a jejich zákonitostí.

Obsah

1. Chronologie objevů elektrických a magnetických fenoménů, jejich klasifikace, cesta k matematické formulaci, zákon inverzních čtverců, Coulombův zákon.
2. Pojem skalárního a vektorového pole, symetrie. Formulace zákonů elektromagnetismu. Gaussův zákon, konzervativní pole, základy elektrostatiky.
3. Magnetické pole ustáleného elektrického proudu, pohyb elektrického náboje v elektromagnetickém poli.
4. Elekromagnetická indukce, doplnění a zobecnění dílčích zákonitostí na soustavu Maxwellových rovnic.
5. Důsledky Maxwellových rovnic: zákony zachování, elektromagnetické vlny a jejich vyzařování.
6. Astrofyzikální i jiné souvislosti: interakce světla s hmotou, magnetické pole hvězd a planet, aurora borealis, urychlovače částic, magnetická rezonance.
7. Historický vývoj názorů na podstatu světla a snahy o změření jeho rychlosti. Rychlost světla jako základní konstanta přírody.
8. Světlo jako paprsek. Zákony odrazu a lomu. Fermatův princip a variační principy ve fyzice.
9. Optické jevy v atmosféře (duha, halové jevy, soumrakové jevy a barva oblohy, fata morgana, atmosférická refrakce).
10. Zobrazování jednoduchými optickými přístroji (spojka, rozptylka, lupa, dalekohled, mikroskop).
11. Světlo jako vlna. Interferenční a ohybové jevy. Polarizace světla.
12. Elektromagnetické vlny jako základní zdroj informací o vesmíru. Jasnost hvězd a jejich fyzikální parametry. Spektra hvězd, H-R diagram. Ohyb světla v silném gravitačním poli, gravitační vlny.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude mít absolvent přehled o základních zákonitostech elektromagnetismu a optiky, včetně jejich vybraných astrofyzikálních souvislostí.

Klíčová slova

Pole, elektromagnetické pole, Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlnění, světlo, paprsková optika, vlnová optika, Fermatův princip, interference, difrakce, polarizace, hvězdná velikost, elektromagnetické spektrum.

Literatura

Účastníci kurzu dostanou kopie výukových prezentací.

Kurs MIT 8.02T, 2004: Elektřina a magnetismus. Dostupné online na https://www.aldebaran.cz/elmg/ (naposledy navštíveno 21. května 2018). Anglický originál dostupný na http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/ (naposledy navštíveno 21. května 2018).

Bajer, J. Optika 1,2. Chlup.net, Olomouc 2018.

Informatika pro každého

RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (Jak se domluvit s počítačem)
RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (Internet kolem nás)
RNDr. Miroslav Langer, Ph.D. (Umělá inteligence)

Mgr. Kamil Matula (Informační a mediální gramotnost)

"Počítač je nejpozoruhodnější stroj, s kterým jsme se kdy setkali. Je to ekvivalent kola pro naše mysli". (Steve Jobs)


Informatika kolem nás

RNDr. Miroslav Langer, Ph.D. (Roboti a drony)
RNDr. Šárka Vavrečková (Skrytá tvář informatiky)
RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (Digitální fotografie a počítačová grafika)

RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (Kouzlo algoritmů)

"Nevidíme daleko do budoucnosti, ale stejně před sebou zříme hromadu věcí, které je třeba udělat". (Alan Turing)