0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 101


Minimální počet studentů
60
Maximální počet studentů
100

Místo konáníOpava


Budova SU - Na Rybníčku 626/1, Opava
Aula

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do15.08.2018
Výuka od18.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do31.07.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Od září 2017 Slezská univerzita v Opavě nově nabízí rámcově ucelený dvouletý program, který se po následující 4 semestry bude věnovat vývoji občanské společnosti v Evropě od počátků do současnosti. Po absolvování všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 15.30 – 17.00

Zahájení zimního semestru 2018/2019 – 18. 9. 2018
Signatury evropské kultury
Ústav historických věd SU v Opavě

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Zahájení letního semestru 2018/2019 – 19. 2. 2019
Člověk a jeho svět na prahu zrození moderní doby (1789–1848)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)


Kurzy proběhlé v akademickém roce 2017/2018

Příběhy evropských měst

Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Antika a (česká) kultura
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)


Výše poplatku

1.200,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.500,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula

Budova Na Rybníčku 626/1, Opava

(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Podmínky přijetí

Podání přihlášky jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku na celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.200,- Kč

Věk 50+: 1.500,- Kč

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast na přednáškách v každém semestru.

Absolvování závěrečného testu na konci každého semestru.

Po splnění všech podmínek v každém semestru získáte Osvědčení o absolvování kurzu.
Po splnění podmínek všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Osvědčení se bude slavnostně předávat jednou ročně v předem stanoveném červnovém termínu.

Signatury evropské kultury

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

"V Americe všechno jde a na ničem nezáleží, v Evropě nic nejde a na všem záleží." (Philip Roth)

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen vysvětlit historické kořeny současného uspořádání společnosti a našeho vnímání světa.

Obsah

1. Křesťanství: Christianizace střední Evropy
2. Město: Středověké a raně novověké město a jeho role v procesu modernizace
3. Symbolické jednání: Středověké ceremoniály a rituály
4. Emoce: Smích a pláč ve středověku
5. Postavení ženy: Cesta středověkých princezen a kněžen na oltáře
6. Objevování světa: Obraz „světa za mořem" v 15. a 16. století
7. Konfesionalizace: Protestantismus versus katolictví
8. Zábava: Od sportu gentlemanů k masové podívané
9. Vzdělávání: Univerzity v Předlitavsku ve druhé polovině 19. století
10. Socializace: Kultura kaváren
11. Mobilita: Migrace ve středoevropských regionech ve 2. polovině 19. století
12. Humor: Recesistické spolky 19. století

Klíčová slova

Křesťanství, protestantismus, středověk, novověk, migrace.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku.

Literatura

Pro tento kurz nebyla literatura určena.

Člověk a jeho svět na prahu zrození moderní doby (1789–1848)

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

"Poznejme kořeny systému, ve kterém žijeme."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a pro další případné zájemce.

Obsah kurzu

1. Mezi monarchií a republikou
2. Fenomén Revoluce
3. Nová občanská společnost
4. Umění a kultura ve službách revoluce
5. Od republiky k prvnímu císařství
6. Ústavní, správní a právní systém Francie, hierarchie moci a řízení
7. Mocenská a zahraniční politika francouzského státu
8. Společnost a kultura v době vlády Napoleona Bonaparta
9. Evropa po Vídeňském kongresu
10. Vlna revolučních a národně osvobozovacích bojů
11. Romantismus, biedermeier a myšlenkové proudy v 19. století
12. Neklidná léta čtyřicátá a „jaro národů"

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen vysvětlit, kam až sahají kořeny systému, jehož jsme součástí. Získá orientaci v kulturních, politických a sociálních dějinách Francie a Evropy od konce 18. do poloviny 19. století. Naučí se pracovat s vybranou terminologií z oblasti moderní historie, interpretovat historické prameny a formovat své vlastní názory na základě získaných poznatků a zkušeností. Pozornosti neuniknou ani kontroverzní témata, jež jsou nedílnou součástí naší historie.

Klíčová slova

Revoluce, Napoleon, Francie, Evropa, historie, politika, kultura.

Literatura

Bělina, P., Šedivý, I. (eds.). Napoleonské války a české země. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, 300 s.

Dawson, Ch. Bohové revoluce. Translated by Miroslav Kratochvíl. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1997, 167 s.

Furet, F. Člověk romantismu a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2010, 288 s.

Hunt, L. Francouzská revoluce: politika, kultura, třída. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 269 s.

Polišenský, J. Napoleon a srdce Evropy. Praha: Svoboda, 1971, 280 s.

Šedivý, J. Metternich kontra Napoleon. Praha: Volvox Globator, 2005, 244 s.

Zemanová, M., Zeman, V. (eds.) Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2014, 270 s.

Příběhy evropských měst

Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.

"Odkud města v Evropě berou svá jména? Jak se žilo a bydlelo ve starověkých Athénách? Proč všechny cesty vedou do Říma? Kdy se z Cařihradu stal Istanbul? A jak se staví město na moři? Nejen to, ale mnohem víc prozradí putování po dějinách vybraných evropských měst od starověku po moderní dobu."

 


Antika a (česká) kultura

PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.

"Antika stále živá."