0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Rekvalifikační

Manažer projektu 63-007-R
Karviná Rekvalifikační


Vzdělávání v programu Manažer projektu směřuje k tomu, aby účastníci získali, odborné kompetence potřebné pro řízení projektů ve všech jeho fázích. Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro numerickou způsobilost, efektivní komunikaci a samostatnost. Důraz bude kladen také na podporu kreativity, flexibility, řešení problémů, plánování a organizování práce. Rekvalifikační program připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Manažer projektu (63-007-R) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.