0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
7
Maximální počet studentů
20

Místo konáníOpava


Bezručovo náměstí 14
C309

Další informace

Nákup kurzu od01.09.2020
Nákup kurzu do01.09.2020
Výuka od01.09.2020
Výuka do01.09.2020
Splatnost do01.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Hlavním cílem kurzu je předat účastníkům ucelené informace o problematickém chování seniorů při poskytování terénních služeb pečovatelského typu v přirozeném sociálním prostředí. Důraz bude kladen na identifikaci problematického chování seniorů a na objasnění jednotlivých druhů problematického chování. Významná pozornost bude věnována i etickým aspektům v komunikaci se seniory obecně. Prostřednictvím kazuistik a příkladů dobré praxe účastníci získají informace kdo je „problémový senior" a jak s ním komunikovat. Kurz je rovněž zaměřen na získání základních znalostí o specifikách seniorského věku.

Časový harmonogram

září 2020 - termín bude upřesněn

Délka trvání programu: 8 hod. (jednodenní)

Výše poplatku

Výše poplatku 800,- Kč

Účet ČSOB - 117032153/0300

specifický symbol – rodné číslo

variabilní symbol – 6319

Místo konání

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

učebna C309

Klíčová slova

Adaptace na stáří, autonomie, důstojnost, komunikace, kvalita života, problémové chování, senior, stárnutí.

Pro koho je kurz určen

Sociální pracovníci v oblasti sociální péče. Pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální péče. Neformální pečovatelé.

Podmínky přijetí

Ukončené základní vzdělání, věk nad 18 let. Pracovní zařazení účastníka kurzu: sociálním pracovníkům v oblasti sociální péče, pracovníkům v sociálních službách v oblasti sociální péče a neformálním pečovatelům.

Podmínky absolvování

Účast na programu 100 %.

Ústní zkouška.

Opravné prostředky: vypracování zadaného úkolu.

Obsah kurzu

Cíl:.

Získat poznatky o příčinách vzniku a o typech problémových seniorů, nabýt schopnost identifikovat a řešit problematické chování seniorů.

Obsahová náplň:

1. Aspekty stárnutí, adaptační strategie stárnutí.

2. Senioři v rodinném prostředí, autonomie seniorů.

3. Důstojnost a kvalita života seniorů.

4. Problematické chování seniorů.

5. Komunikace se seniory.

6. Příprava na stáří a stárnutí, prevence problémového chování.

7. Kazuistiky, diskuse.

Co se naučíme

• Identifikovat příčiny vzniku problémového chování u seniorů.

• Rozpoznat typy problémových seniorů.

• Rozšířit se své komunikační dovednosti se seniory obecně.

• Efektivně komunikovat s problémovými seniory, ale i s jejich příbuznými v náročných životních situacích

• Získat přehled o možnostech prevence problémového chování u seniorů.

• Posoudit možnosti řešení již vzniklých konfliktních situací.

Literatura

HAUKE, Marcela. Zvládání problémových situací se seniory: nejen v pečovatelských službách. Praha: Grada, 2014.

HROZENSKÁ, Martina a DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013.

PAYNE, Jan. Kvalita života a zdraví. Praha: Triton, 2005.

PIDRMAN, Vladimír. Poruchy nálady u seniorů: příručka pro pacienty a jejich rodiny. Praha: Maxdorf, 2010.

Sylabus