0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 9


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A206

Další informace

Nákup kurzu od09.01.2020
Nákup kurzu do25.02.2020
Výuka od25.02.2020
Výuka do12.05.2020
Splatnost do25.02.2020

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Předmět směřuje k osvojení znalostí a dovedností potřebných k řešení situací ve sféře obecného anglického jazyka a jazyka ve sféře cestování na úrovni B1/B2. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět obratům společenského styku v prostředí spojeném s turismem a umět je aplikovat v praxi na úrovni B1/B2. Absolventi se dokáží dorozumět a reagovat v běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na komunikaci v hotelu, v restauraci, v informačním centru, zvládnou slovní zásobu související s popisem pamětihodností, volnočasových aktivit v rámci aktivní dovolené apod.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020 24.9.2019 – 10.12.2019

Letní semestr 2019/2020 25.2.2020 – 12.5.2020

Zimní semestr 2020/2021 29.9.2020 – 15.12.2020

Letní semestr 2020/2021 23.2.2021 – 11.5.2021

ÚTERÝ 16.20 – 17.55 hod 12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 206

Klíčová slova

představování, komunikace v hotelu, restauraci, běžné každodenní činnosti, orientace ve městě, cestování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat a prohloubit znalosti z anglického jazyka na úrovni pokročilý.

Podmínky přijetí do programu

·    

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630351

• v hotovosti pokladně SU OPF Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:             KARVINÁ         ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu


Zimní semestr 2019/2020

 1. Introduction
 2. Arrivals – points of arrival to the place
 3. Greetings and introducing
 4. Car hire
 5. A place to stay
 6. Survey about hotels
 7. Registration procedures
 8.  Hotel services
 9. Tourist information services
 10.  Information services in your city
 11. Recommendations, giving directions
 12. Revision

Letní semestr 2019/2020

 1. Holiday and resort rep
 2. Tipping 3. Local tips
 3. Holiday health
 4. Eating out
 5. Regional food
 6. Taking an order
 7. Complaints
 8. Describing food
 9. Local people and rural tourism
 10. Travelling and environment
 11. Revision

Zimní semestr 2020/2021

 1. Attractions and events
 2. Different cultures
 3. Attractions in your country
 4. People and facilities
 5. On tour
 6. Problems on tour
 7. Checking the schedule
 8. Explaining arrangements
 9. Hotel entertainment
 10. Activities for different ages
 11. Preparing a daily programme
 12. Revision

Letní semestr 2020/2021

 1. Specialized tourism
 2. Cross-cultural misunderstanding
 3. Special requests
 4. Business travel in your country
 5. Culture guide
 6. Conference equipment
 7. Reception
 8. Checking out procedure
 9. Common problems
 10. Solving problems
 11. Quality standards
 12. Revision

Co se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace při cestování – v hotelu, v restauraci, informačním centru, při styku s delegátem, průvodcem apod.

Sylabus kurzu

Název programu

anglická konverzace pro pokročilé

rámcově ucelený dvouletý program

NÁZEV OBORU/KURZU

 1. anglická konverzace pro pokročilé ZS 2019/2020
 2. anglická konverzace pro pokročilé LS 2019/2020
 3. anglická konverzace pro pokročilé ZS 2020/2021
 4. anglická konverzace pro pokročilé LS 2020/2021

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 50 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630356

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020                     24.9.2019 – 10.12.2019

Letní semestr 2019/2020                      25.2.2020 – 12.5.2020

Zimní semestr 2020/2021                     29.9.2020 – 15.12.2020

Letní semestr 2020/2021                       23.2.2021 – 11.5.2021

 

ÚTERÝ 16.20 – 17.55 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

cíle, obsahová náplň programu

Cíl:

Předmět směřuje k osvojení znalostí a dovedností potřebných k řešení situací ve sféře obecného anglického jazyka a jazyka ve sféře cestování na úrovni B1/B2. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět obratům společenského styku v prostředí spojeném s turismem a umět je aplikovat v praxi na úrovni B1/B2. Absolventi se dokáží dorozumět a reagovat v běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na komunikaci v hotelu, v restauraci, v informačním centru, zvládnou slovní zásobu související s popisem pamětihodností, volnočasových aktivit v rámci aktivní dovolené apod.

Zimní semestr 2019/2020

 

1.       Introduction

2.       Arrivals – points of arrival to the place

3.       Greetings and introducing

4.       Car hire

5.       A place to stay

6.       Survey about hotels

7.       Registration procedures

8.       Hotel services

9.       Tourist information services

10.   Information services in your city

11.   Recommendations, giving directions

12.   Revision

 

Letní semestr 2019/2020

 

1.       Holiday and resort rep

2.       Tipping

3.       Local tips

4.       Holiday health

5.       Eating out

6.       Regional food

7.       Taking an order

8.       Complaints

9.       Describing food

10.   Local people and rural tourism

11.   Travelling and environment

12.   Revision

 

Zimní semestr 2020/2021

 

1.       Attractions and events

2.       Different cultures

3.       Attractions in your country

4.       People and facilities

5.       On tour

6.       Problems on tour

7.       Checking the schedule

8.       Explaining arrangements

9.       Hotel entertainment

10.   Activities for different ages

11.   Preparing a daily programme

12.   Revision

 

Letní semestr 2020/2021

 

1.       Specialized tourism

2.       Cross-cultural misunderstanding

3.       Special requests

4.       Business travel in your country

5.       Culture guide

6.       Conference equipment

7.       Reception

8.       Checking out procedure

9.       Common problems

10.   Solving problems

11.   Quality standards

12.   Revision

 

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 15

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

Mgr. Martina Chylková

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A206


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

1. 8. 2019 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

Walker, R. and K. Harding, 2007, Tourism 2, Student’s Book, Oxford: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-455103-8.