0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 20


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A206

Další informace

Nákup kurzu od09.01.2020
Nákup kurzu do25.05.2020
Výuka od25.02.2020
Výuka do12.05.2020
Splatnost do25.02.2020

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A1. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A1. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, rodinu, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020 24.9.2019 – 10.12.2019

Letní semestr 2019/2020 25.2.2020 – 12.5.2020

Zimní semestr 2020/2021 29.9.2020 – 15.12.2020

Letní semestr 2020/2021 23.2.2021 – 11.5.2021

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod 12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

Budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 206

Klíčová slova

představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, denní program, psaní emailů, telefonování, orientace ve městě, cestování

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat či zopakovat si základní znalosti z anglického jazyka na úrovni začátečník.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení příslušného semestru (kurzu)

Úhrada poplatku

 

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630351

• v hotovosti pokladně SU OPF Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:             KARVINÁ         ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu


Zimní semestr 2019/2020

 1.  Introduction
 2. Pleased to meet you
 3. be: I, you, he, she, it, we, they; numbers 1-10, spelling names;
 4. Introductions and greetings
 5. Getting to know you
 6. Be: questions and negatives; numbers 11-100
 7.  talking about schedules;
 8. exchanging personal information
 9.  In the city
 10.  there is, there are;
 11. my workstation; emails 1;
 12. Revision;

Letní semestr 2019/2020

 1. Offering and accepting food and drinks
 2. Ready to go
 3. have got, has got; days, telephoning 1;
 4. Months, and dates;
 5. Telephoning 1; making an arrangement
 6. Trains & boats & planes
 7. he/she/it + verb; Do…? and Does…?; always, sometimes, never
 8. Getting around;
 9. Telephoning 2;
 10. Talking about things you like;
 11. making suggestions
 12. Revision;

Zimní semestr 2020/2021

 1. Introduction
 2. I, me, my
 3. Food and drink
 4. Travelling and money
 5. Eating out
 6. High flyer
 7. Questions: Wh- and how+
 8. Airports
 9. Emails
 10. Making requests
 11. Living in the past
 12. Revision

Letní semestr 2020/2021

 1. Past Simple
 2. Past: Be, regular verbs
 3. Hotels
 4. Giving and checking information
 5. Checking in and out of a hotel
 6. Irregular verbs
 7. Locations
 8. Looking after a visitor
 9. Directions
 10. going to
 11. Saying thank you and goodbye
 12. Revision


Co se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace jako jsou představování, komunikace ve třídě, rodina, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientace ve městě a cestování a také vybrané základní lexikální a gramatické aspekty anglického jazyka. .

Sylabus kurzu

Název programu

angličtina pro začátečníky

rámcově ucelený dvouletý program

NÁZEV OBORU/KURZU

 1. Angličtina pro začátečníky ZS 2019/2020
 2. Angličtina pro začátečníky LS 2019/2020
 3. Angličtina pro začátečníky ZS 2020/2021
 4. Angličtina pro začátečníky LS 2020/2021

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 50 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630353

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020                    24.9.2019 – 10.12.2019

Letní semestr 2019/2020                      25.2.2020 – 12.5.2020

Zimní semestr 2020/2021                     29.9.2020 – 15.12.2020

Letní semestr 2020/2021                       23.2.2021 – 11.5.2021

 

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

cíle, obsahová náplň programu

Cíl:

Předmět směřuje k osvojení základních znalostí a základních dovedností potřebných k řešení základních situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A1. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět základním obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A1. Na základní úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v základních, běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, rodinu, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování.

 

Zimní semestr 2019/2020

 

1.       Introduction

2.       Pleased to meet you

3.       be: I, you, he, she, it, we, they; numbers 1-10, spelling names;

4.       Introductions and greetings

5.       Getting to know you

6.       Be: questions and negatives; numbers 11-100

7.        talking about schedules;

8.       exchanging personal information

9.       In the city

10.   there is, there are;

11.   my workstation; emails 1;

12.   Revision

 

 

Letní semestr 2019/2020

 

 1. Offering and accepting food and drink
 2. Ready to go
 3. have got, has got; days, telephoning 1
 4. Months, and dates;
 5. Telephoning 1; making an arrangement
 6. Trains & boats & planes
 7. he/she/it + verb; Do…? and Does…?; always, sometimes, never
 8. Getting around;
 9.  Telephoning 2;
 10. Talking about things you like;
 11. making suggestions
 12. Revision

 

Zimní semestr 2020/2021

 

 1.  Introduction
 2. I, me, my
 3.  Food and drink
 4. Travelling and money
 5.  Eating out
 6. High flyer
 7. Questions: Wh- and how+
 8. Airports
 9. Emails
 10. Making requests
 11. Living in the past
 12. Revision

 

 

 

Letní semestr 2020/2021

 

 1.  Past Simple
 2. Past: Be, regular verbs
 3. Hotels
 4. Giving and checking information
 5. Checking in and out of a hotel
 6.  Irregular verbs
 7. Locations
 8. Looking after a visitor
 9. Directions
 10. going to
 11. Saying thank you and goodbye
 12. Revision

 

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 15

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

Mgr. Martina Chylková

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A206


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

1. 8. 2019 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

Buckingham, A., Stephens, B., Lane, A., 2014, International Express Beginner, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK, ISBN 978-0-19-457669-7