0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 21


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A216

Další informace

Nákup kurzu od09.01.2020
Nákup kurzu do25.02.2020
Výuka od27.02.2020
Výuka do14.05.2020
Splatnost do25.02.2020

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Představování, komunikaci ve třídě, práci, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování, řešení problémů a vyjadřování názorů.

Časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020 26.9.2019 – 12.12.2019

Letní semestr 2019/2020 27.2.2020 – 14.5.2020

Zimní semestr 2020/2021 1.10.2020 – 17.12.2020

Letní semestr 2020/2021 25.2.2021 – 13.5.2021

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod 12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna 216

Klíčová slova

Představování, komunikaci ve třídě, práci, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování, řešení problémů a vyjadřování názorů.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce nadále prohlubovat své znalosti z anglického jazyka na úrovni mírně pokročilého uživatele.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630351

• v hotovosti pokladně SU OPF Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:             KARVINÁ         ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu

Zimní semestr 2019/2020

 

 

 1. A day in the life
 2. Present simple
 3. I / you / we / they / questions
 4. Talking about activities, countries and languages
 5. Introducing yourself
 6. Saying hello and goodbye, introducing people, review
 7. Ticket to ride
 8. Present simple
 9. He / she / it / questions
 10. Numbers and time, daily routines
 11. Emails 1
 12. Invitations, review

Letní semestr 2019/2020

 

 1. My space
 2. There is / are / have / has got / a / some / any
 3. Prepositions of place
 4. Telephoning 1
 5. Checking travel information
 6. Asking for travel information, giving travel information, review
 7. New roads
 8. Past simple, regular and irregular verbs
 9. International travel
 10. Travel tips for the business traveller
 11. Emails 2
 12. Giving and getting directions, review

 

 

Zimní semestr 2020/2021

 

1.       Shopping

2.       Countable and uncountable nouns, much, many lots of

3.       City profiles, descriptive adjectives, telephoning 2

4.       Offers and requests, ordering food and drink

5.       The best place to visit

6.       Comparative and superlative adjectives

7.       Dates and prepositions of time, telephoning 3

8.       Welcoming a visitor

9.       Under pressure

10.   Present continuous

11.   Working life, word partners

12.   Presentations, describing graphs and charts, making arrangments, review

 

Letní semestr 2020/2021

 

1.       In the air

2.       Can / can’t / have to / don’t have to

3.       Hotels

4.       Describing figures

5.       Recommending places to visit

6.       Changes

7.       Will / going to

8.       The world of work

9.       Dealing with complaints, giving opinions

10.   Good company 

11.   Past simple and present perfect

12.   Company descriptions, taking messages, discussing progress, review

 


Co se naučím

Zvládnout nejběžnější komunikační situace jako jsou představování, komunikaci ve třídě, práci, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování, řešení problémů a vyjadřování názorů. a také vybrané základní lexikální a gramatické aspekty anglického jazyka.

Sylabus kurzu

Název programu

angličtina pro MÍRNĚ POKROČILÉ

rámcově ucelený dvouletý program

NÁZEV OBORU/KURZU

 1. Angličtina pro MÍRNĚ POKROČILÉ ZS 2019/2020
 2. Angličtina pro MÍRNĚ POKROČILÉ LS 2019/2020
 3. Angličtina pro MÍRNĚ POKROČILÉ ZS 2020/2021
 4. Angličtina pro MÍRNĚ POKROČILÉ LS 2020/2021

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 50 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 6303..

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení příslušného semestru (kurzu)

 

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr 2019/2020                    26.9.2019 – 12.12.2019

Letní semestr 2019/2020                      27.2.2020 – 14.5.2020

Zimní semestr 2020/2021                     1.10.2020 – 17.12.2020

Letní semestr 2020/2021                       25.2.2021 – 13.5.2021

 

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)/semestr

cíle, obsahová náplň programu

Cíl:

Předmět směřuje k osvojení mírně pokročilých znalostí a dovedností potřebných k řešení situací ve sféře obecného anglického jazyka na úrovni A1/A2. Předmět formuje cizojazyčné návyky studentů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět mírně pokročilým obratům společenského styku a umět je aplikovat v praxi na úrovni A1/A2. Na mírně pokročilé úrovni se postupně také dokážou dorozumět a reagovat v běžných komunikačních situacích zaměřených zejména na představování, komunikaci ve třídě, práci, běžné každodenní činnosti, popis denního programu, základní prvky psaní emailů a telefonování, orientaci ve městě a cestování, řešení problémů a vyjadřování názorů.

 

Zimní semestr 2019/2020

 

A day in the life

Present simple

I / you / we / they / questions

Talking about activities, countries and languages

Introducing yourself

Saying hello and goodbye, introducing people, review

Ticket to ride

Present simple

He / she / it / questions

Numbers and time, daily routines

Emails 1

Invitations, review

 

Letní semestr 2019/2020

 

My space

There is / are / have / has got / a / some / any

Prepositions of place

Telephoning 1

Checking travel information

Asking for travel information, giving travel information, review

New roads

Past simple, regular and irregular verbs

International travel

Travel tips for the business traveller

Emails 2

Giving and getting directions, review

 

 

Zimní semestr 2020/2021

 

1.       Shopping

2.       Countable and uncountable nouns, much, many lots of

3.       City profiles, descriptive adjectives, telephoning 2

4.       Offers and requests, ordering food and drink

5.       The best place to visit

6.       Comparative and superlative adjectives

7.       Dates and prepositions of time, telephoning 3

8.       Welcoming a visitor

9.       Under pressure

10.   Present continuous

11.   Working life, word partners

12.   Presentations, describing graphs and charts, making arrangments, review

 

Letní semestr 2020/2021

 

1.       In the air

2.       Can / can’t / have to / don’t have to

3.       Hotels

4.       Describing figures

5.       Recommending places to visit

6.       Changes

7.       Will / going to

8.       The world of work

9.       Dealing with complaints, giving opinions

10.   Good company 

11.   Past simple and present perfect

12.   Company descriptions, taking messages, discussing progress, review

 

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 15

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

PhDr.Janusz Karpeta

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna 216


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

1. 8. 2019 rof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

Buckingham, A., Stephens, B., Lane, A., 2014, International Express Elementary, Student’s Book, Oxford University Press, Oxford, UK, ISBN 978-0-19-459774-6