0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
6
Maximální počet studentů
10

Místo konáníKarviná


BUdova SU OPF Univerzitní nám. 1934
bude upřesněna

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do03.10.2019
Výuka od03.10.2019
Výuka do13.12.2019
Splatnost do03.10.2019

Cíle kurzu

Vzdělávání v programu Manažer projektu směřuje k tomu, aby účastníci získali, odborné kompetence potřebné pro řízení projektů ve všech jeho fázích.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro numerickou způsobilost, efektivní komunikaci a samostatnost. Důraz bude kladen také na podporu kreativity, flexibility, řešení problémů, plánování a organizování práce.

Rekvalifikační program připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Manažer projektu (63-007-R) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

Po absolvování rekvalifikačního programu bude do značné míry připraven i na výkon pozice Administrátor projektu a zčásti je připraven na výkon pozice Manažer programů a komplexních projektů.

Časový harmonogram

Datum zahájení: bude upřesněno po přihlášení minimálního počtu zájemců

Průběh výuky: 2 celodenní soustředění týdně, celkem 8 týdnů

Den výuky: čtvrtek, pátek

Čas konání: 8.00 – 16.30 hod celkem 150 hodin výuky:

 • 48 teoretická výuka prezenčně
 • 48 teoretická příprava distančně
 • 54 praktická cvičení prezenčně
 • + závěrečná zkouška

Místo konání

Budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna bude upřesněna.

Učebna vybavená tabulí, dataprojektorem a PC s připojením na internet.

Klíčová slova

Projekt, integrace projektu, rozsah projektu, časový rámec projektu, řízení projektu, rizika projektu, změny v projektu, zdroje projektu, informace a dokumentace projektu

Pro koho je kurz určen

Pro zájemce o získání plné profesní kvalifikace manažer projektu dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky přijetí do programu

• Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku: 29 990,- Kč za celý kurz včetně zkoušky k získání profesní kvalifikace Manažer projektu (63-007-R) dle zákona č.179/2006 Sb.

Výše poplatku za zkoušku (bez absolvování kurzu): 4 000,- Kč

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630701

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Uchazeči o zaměstnání mají možnost úhrady kurzovného příslušným Úřadem práce

FORMULÁŘ ZÁJEMCE O ZVOLENOU REKVALIFIKACI

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Vzdělávání v rekvalifikačním kurzu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Certifikáty

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Osvědčení o profesní kvalifikaci

Co se naučím

Absolvent kurzu ví, jak definovat, připravit, vést, dokončit a vyhodnotit projekt. Dokáže projekt přiměřeně prezentovat. Dokáže reagovat na změny. Tím, že získá cennou praxi v rámci kurzu, upevní nabyté teoretické znalosti a jejich praktickým používáním se zřetelem k využívání svých silných profesních stránek tak rozvine inspiraci pro práci se svými profesními rezervami.

Co získám

Zvýšení kvalifikace, prestižní certifikát s doživotní platností.

Osnova kurzu

 1. Řízení integrace projektu
 2. Řízení rozsahu projektu
 3. Řízení časového rámce projektu
 4. Finanční řízení projektu
 5. Řízení jakosti projektu
 6. Řízení rizik projektu
 7. Řízení změn v projektu
 8. Řízení zdrojů projektu
 9. Řízení informací a dokumentace v projektu

 

 

       UČEBNÍ PLÁN REKVALIFIKAČNÍHO KURZU MANAŽER PROJEKTU

 

Univerzitní nám. 1934/3

733 40 Karviná-Fryštát

www.opf.slu.cz

MANAŽER PROJEKTU (63-007-R)

Název modulu

Kód modulu

Hodinová dotace

Způsob ukončení modulu

 

 

Teoretická výuka

Praktická cvičení

 

BOZP

---

1

---

---

Řízení integrace projektu

MP 1

22

10

 

Zápočet

Řízení rozsahu projektu

MP 2

10

6

Zápočet

Řízení časového rámce projektu

MP 3

6

4

Zápočet

Finanční řízení projektu

MP 4

10

6

Zápočet

Řízení jakosti projektu

MP 5

10

6

Zápočet

Řízení rizik projektu

MP 6

10

6

Zápočet

Řízení změn v projektu

MP 7

8

4

Zápočet

Řízení zdrojů projektu

MP 8

10

6

Zápočet

Řízení informací a dokumentace v projektu

MP 9

10

6

Zápočet

Počet hodin teoretické a praktické výuky

 

96 + 1

54

 

Počet hodin celkem

 

150 + 1 (BOZP)

 

DOLEŽAL,J., 2016. Projektový management. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-5620-2.

Účastníci obdrží publikaci zdarma