0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 30


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
40

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A111

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do26.11.2019
Výuka od26.09.2019
Výuka do12.12.2019
Splatnost do26.09.2019

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíl kurzu

Kurz nabízí pohled na vybraný soubor tzv. epochových literárních děl od období antiky po konec 19. století. Poznání těchto reprezentativních textů prostřednictvím četby a výkladu je cestou k pochopení jejich nadčasovosti, která tvoří základy naší kulturní identity.

Časový harmonogram

26. 9. 2019 – 14. 12. 2019

ČTVRTEK 14. 45 – 16. 15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A111

Klíčová slova

Světová literatura, kulturní epocha, čtení a výklad literárního textu

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí vědět ještě něco víc o světové literatuře.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630351

• v hotovosti pokladně SU OPF Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:            KARVINÁ     ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách seminární práce

Co se naučím

Chápat světovou literaturu jako výraz specifických epoch v souběhu širších kulturních a myšlenkových souvislostí.

Obsah kurzu

1. Člověk v rukou osudu? Sofoklés: Král Oidipus (kolem 430 př. n. l.)

2. Obránci víry, bojovníci, rytíři. Píseň o Rolandovi (kolem r. 1100))

3. Na křižovatce středověku a renesance. Dante Alighieri: Božská komedie (1321)

4. Nové pojetí života a lásky. Giovanni Boccaccio: Dekameron (1453)

5. Pochybnosti končící renesance a divadlo světa. William Shakespeare: Hamlet, králevic dánský (1601)

6. Nejistoty barokního člověka. Miguel de Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (1605, 1615)

7. Skepse osvícenského rozumu. Voltaire: Candide (1759)

8. Slzy a brána k romantismu. J. W. Goethe: Utrpení mladého Werthera (1774)

9. Pád iluze a tragika všedního života v románu 19. století. Gustave Flaubert: Paní Bovaryová (1857)

10. Změna poetiky a nástup moderní poezie. Charles Baudelaire: Květy zla (1857)

11. Rozpory duše ve století páry a elektřiny. F. M. Dostojevskij: Bratři Karamazovi (1880)

12. Průvodce symbolismem a dekadencí. J. K. Huysmans: Naruby (1884)

Sylabus kurzu

Název programu

VYBRANÉ KAPITOLY Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY

Ucelený rámcový dvouletý program

NÁZEV OBORU/KURZU

Knihy, které proměnilY SVĚtoVOU LITERATURU i.

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 50 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

 

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630352

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

 26. 9. 2019 – 14. 12. 2019

ČTVRTEK 15.  45 – 16. 15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl: Kurz nabízí pohled na vybraný soubor tzv. epochových literárních děl od období antiky až po konec 19. století. Poznání těchto reprezentativních textů prostřednictvím četby a výkladu je cestou k pochopení jejich nadčasovosti, která tvoří základy naší kulturní identity.

 

Obsah:

     1. Člověk v rukou osudu? Sofoklés: Král Oidipus

    (kolem 430 př. n. l)

2. Obránci víry, bojovníci, rytíři: Píseň o Rolandovi

    (kolem r. 1100)

3. Na křižovatce středověku a renesance. Dante Alighieri:  

    Božská komedie (1321)

4. Nové pojetí života a lásky. Giovanni Boccaccio:   

     Dekameron (1353)

5. Pochybnosti končící renesance a divadlo světa. William

    Shakespeare: Hamlet, králevic dánský (1601)

6. Nejistoty barokního člověka. Miguel de Cervantes

     y Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

     (1605, 1615)   

7. Skepse osvícenského rozumu. Voltaire: Candide (1759)

8. Slzy a brána k romantismu. J. W. Goethe: Utrpení mladého

    Werthera (1774)

9. Pád iluze a tragika všedního života v románu 19. století. 

    Gustave Flaubert: Paní Bovaryová (1857)

10. Změna poetiky a nástup moderní poezie. Charles

      Baudelaire: Květy zla (1857)

11. Rozpory duše ve století páry a elektřiny.

       F. M. Dostojevskij: Bratři Karamazovi (1880)  

12. Průvodce symbolismem a dekadencí. Joris Karl Huysmans:  

      Naruby  (1884)    

 

 

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 20

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D., FPF Opava

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60  % účast na přednáškách

seminární práce

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura


AUERBACH, E. Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta, 1998.

MILIČKA, K. Básníci velkých příběhů. Světová literatura 1. Praha: Baronet, 2002.

MILIČKA, K. Od víry k rozumu. Světová literatura 2. Praha: Baronet, 2002.

MACURA, V. a kol. Slovník světových literárních děl 1, 2. Praha: Odeon, 1989.