0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
50

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity v Opavě
Místnost

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do18.09.2019
Výuka od18.09.2019
Výuka do04.12.2019
Splatnost do18.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s tím, co vše se skrývá pod širokým a neurčitým termínem osobního rozvoje, jaké jsou jeho oblasti a jak se úspěšně vyznat v nepřeberném množství literatury, technik a „zaručených" postupů, které se nabízejí na trhu či internetu.

Absolvent kurzu získá základní orientaci v různých přístupech k osobnímu rozvoji a seznámí se s oblastmi, ve kterých může rozvíjet svůj osobní i profesní život. V rámci kurzu si účastník zmapuje své vlastní cíle a osvojí si jednoduché a praktické způsoby jak trvale rozvíjet svůj životní potenciál.

Časový harmonogram

ČTVRTEK 10.00 – 11.30

Zahájení zimního semestru: 19. 9. 2019

Délka trvání programu 12 týdnů, 2 hodiny týdně

Výše poplatku

Výše poplatku: 750,- Kč/akademický rok/důchodový věk.

Výše poplatku: 938,- Kč/akademický rok/věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna SU

Budova SU Opava

Klíčová slova

osobní rozvoj, komunikace, motivace, asertivita, koučink, cíle, vizualizace, mozek

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a kdo je přesvědčen, že vyšší věk nepředstavuje konec životním snům a trvalému rozvoji sebe sama.

Kurz je vhodný pro každého, kdo chce bez ohledu na svůj věk aktivně vzít svůj život do vlastních rukou nebo kdo si chce takový aktivní přístup do budoucna osvojit.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku v termínu nejpozději do zahájení kurzu. Věk 50+.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Aktivní účast v diskuzích a modelových situacích.

Obsah kurzu

Osobní rozvoj může pro řadu lidí představovat cíl snažení. Lze jej ale chápat také jako samotnou cestu, jak úspěšně kráčet životem a bez přestání na sobě pracovat. Cílem kurzu je účastníkům ukázat, vysvětlit a umožnit pochopení, co se skrývá pod širokým a neurčitým pojmem „osobní rozvoj", v jakých oblastech života se lze rozvíjet, a v neposlední řadě se podělit o vlastní i cizí zkušenosti v této oblasti.

Obsahová náplň:

Úvod kurzu bude zaměřen na bližší poznání sama sebe s využitím koučovacího přístupu, a to formou hledání odpovědi na otázky: Jaký je současný stav mého života? Jak jsem spokojený/á? Jak bych se mohl/a cítit lépe? Na to naváží témata, jejichž cílem bude poskytnout účastníkům teoretické i praktické prostředky, které budou moci uplatnit ve svém životě. Témata: osobní rozvoj (teorie, oblasti, přístupy, osobnosti, literatura), komunikace, stanovení a dosahování životních cílů, vizualizace, NLP, sebemotivace, mozek a paměť, zvládání stresu, koučink a sebekoučink, asertivita, TED, pozitivní přístup. V kurzu budou účastníkům představeny životní zkušenosti a názory mnoha výjimečných osobností, např.: W. Churchill, M. Gándhí, S. Jobs, M. Gladwell, N. Hill, D. Carnegie, Ch. Heath, E. Coué, M. Czsikszentmihalyi, J. Mühlfeit, R. Bhyrne, S. Sinek, S. Welch, J. Vital, J. O´Leary, A. Robbins, R. S. Sharma, E. de Bono, K. Blanchard.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v základních oblastech osobního rozvoje, dokáže se lépe vyznat v široké nabídce odborné literatury v knihkupectvích i v nabídce nejrůznějších technik a návodů na internetu, seznámí se s dílem, názory a technikami vybraných světových osobností a odborníků z této oblasti. Také si bude moci řadu praktických návodů osobně vyzkoušet. Získané vědomosti může použít k aktivnímu utváření svého života, úspěšné realizaci svých snů a vizí, nebo ke zvýšení životní spokojenosti.

Literatura

Doporučená literatura:

- Myšlením k bohatství – N. Hill, Pragma, 1990

- Začněte s proč – S. Sinek, Jan Melvil Publishing, 2013

- Flow: O štěstí a smyslu života – M. Csikszentmihalyi, Portál, 2015

- Pozitivní leader – J. Mühlfeit, BizBooks, 2017

- Odemykání dětského potenciálu - J. Mühlfeit, K. Novotná, Man. Press, 2018

- Mžik – M. Gladwell, BizBooks, 2015

- Jak získávat přátele a působit na lidi – D. Carnegie, Beta, 2012

- Malá kniha o velkých plánech – R. Newton, BizBooks, 2015

- Jak si pamatovat věci a události – D. Barrett, Pragma, 2015

- 10 minut, 10 měsíců, 10 let: Převratná idea – S. Welch, Pragma, 2012

- NLP pro každého – R. Bandler, BizBooks, 2016

- www.ted.com

Sylabus

Sylabus 2019–2020