0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 10


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity v Opavě
Místnost

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do18.09.2019
Výuka od18.09.2019
Výuka do04.12.2019
Splatnost do18.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je poznání vlastní paměti, jejích předností i limitů, jako i toho, že bez ohledu na věk lze s pamětí úspěšně pracovat a neustále ji zlepšovat.

Účastníci ve spolupráci s lektorem získají větší důvěru ve své paměťové schopnosti, kdy si osvojí základní mnemotechnické pomůcky a znalosti, které mohou dále používat ve svém každodenním životě.

Časový harmonogram

STŘEDA 12.00 – 13.30

Zahájení zimního semestru: 18. 9. 2019

Délka trvání programu 12 týdnů, 2 hodiny týdně

Výše poplatku

Výše poplatku: 750,- Kč/akademický rok/důchodový věk.

Výše poplatku: 938,- Kč/akademický rok/věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna SU

Budova SU Opava

Možnost uspořádání míst do kruhu, vybavená tabulí, CD přehrávačem a dataprojektorem s reproduktory.

Klíčová slova

Paměť, krátkodobá a dlouhodobá paměť, mnemotechnika, asociace, vizualizace, paměťové techniky a metody.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku, kdo chce získat větší sebedůvěru a nebojí se aktivně pracovat na zlepšení své paměti.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku v termínu nejpozději do zahájení kurzu. Věk 50+.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.
Aktivní účast v diskuzích a modelových situacích.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je pomoci účastníkům nalézt způsoby jak si bez ohledu na svůj věk mohou zlepšit svou paměť a dále ji trvale rozvíjet. Absolventi se seznámí se základními informacemi o funkci a možnostech paměti a budou si moci vyzkoušet a osvojit základní mnemotechnické pomůcky a techniky, které mohou dále využívat ve svém každodenním životě.

Obsahová náplň:

Paměť, druhy paměti, paměťové hříchy, mozkové hemisféry, mnemotechnika, mnemotechnické metody a techniky (např. pomocné symboly pro dny, měsíce, čísla, paměťové paláce, metoda loci, akronymy), myšlenkové mapy, matematické triky, roční kalendář v hlavě, pamatování obličejů a jmen, učení se cizím jazykům apod.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu absolvent lépe pozná vlastní paměť, její přednosti i limity a také to, že pro rozvoj paměti není nikdy pozdě. Seznámí se se základními mnemotechnickými pomůckami a naučí se je používat ve svém každodenním životě.

Literatura

Doporučená literatura:

- Jak se učíme – B. Carey, BizBooks, 2015

- Sedm hříchů paměti – D. L. Schacter, Pasek, 2003

- Cvičte svoji paměť – D. O’Brien, Euromedia, 2011

- Úspěšná paměť – M. Buchvaldová, Scientia, 2003

- Jak pracuje Váš mozek – D. Rock, Pragma, 2010

- Paměť jako slon – W. Possin, Ikar, 2005

- Šetři se Einsteine – J. Foer, Jota, 2012

- Zdokonalte si mozek – J. Levy, Universum, 2015

- Používejte hlavu – T. Buzan, Bizbooks, 2013

- Myšlenkové mapy – T. Buzan, Bizbooks, 2012

- Nauč se to – L. Roediger, Melvil, 2017

- Jak se naučit 100 slovíček za hodinu – J. Pok, Grada, 2017

- Tajemství bleskové matematiky – M. Shermer, Kniha Zlín, 2015