0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 14


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity v Opavě
Místnost

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do18.09.2019
Výuka od18.09.2019
Výuka do04.12.2019
Splatnost do18.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je pomoci absolventům subjektivně i objektivně zlepšit vlastní paměť. Zároveň jim umožnit si sám na sobě ověřit, že lidský mozek má neuvěřitelné schopnosti, a že lze bez ohledu na věk s pamětí úspěšně pracovat a neustále ji rozvíjet.

 Absolvent si v průběhu kurzu detailně zmapuje stavy různých druhů své paměti a následně budeme společně pracovat na jejich rozvoji. Cílem kurzu je absolvent, který má oprávněnou důvěru ve svou paměť a v sebe samého, a je schopen aktivně na sobě nadále pracovat i po skončení kurzu.

Časový harmonogram

STŘEDA 10.00 – 11.30

Zahájení zimního semestru: 18. 9. 2019

Délka trvání programu 12 týdnů, 2 hodiny týdně

Výše poplatku

Výše poplatku: 750,- Kč/akademický rok/důchodový věk.

Výše poplatku: 938,- Kč/akademický rok/věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna SU

Budova SU Opava

Možnost uspořádání míst do kruhu, vybavená tabulí, CD přehrávačem a dataprojektorem s reproduktory.

Klíčová slova

Paměť, senzorická, krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá paměť, mnemotechnika, asociace, vizualizace, neuroplasticita mozku, trénink paměti.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku, kdo chce získat větší sebedůvěru a nebojí se aktivně pracovat na zlepšení své paměti.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku v termínu nejpozději do zahájení kurzu. Věk 50+.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Aktivní účast v diskuzích a modelových situacích.

Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na rozvoj paměti jako takové. Jeho cílem je trénovat a rozvíjet různé druhy a části paměti účastníků. Společná cvičení budou zaměřena v prvé řadě na zlepšení vnímání okolního světa, protože si zpravidla neuvědomujeme, že abychom si mohli něco zapamatovat, musíme si toho nejprve všimnout. Další cvičení budou určena k samotnému posílení paměťových schopností. Absolvent si v průběhu kurzu detailně zmapuje limity různých druhů své paměti, a následně budeme společně tyto oblasti zlepšovat. Cílem kurzu je absolvent, který má oprávněnou důvěru ve svou paměť a v sebe samého, a je schopen aktivně na sobě nadále pracovat i po skončení kurzu.

Obsahová náplň:

Teoretické základy: problematika paměti, procesy vnímání a pamatování, učení se, neuroplasticita mozku; testy, praktická cvičení, techniky zlepšování paměti, mnemotechnické pomůcky, komunikační kanály, zapojení různých hemisfér do procesu učení i vybavování, vizualizace, asociace, kreativita.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu absolvent lépe pozná vlastní paměť, její přednosti i limity a také to, že pro rozvoj paměti není nikdy pozdě. Seznámí se se základními technikami jak rozvíjet a posilovat svou paměť, které bude moci nadále používat ve svém každodenním životě.

Literatura

Doporučená literatura:

- Trénink paměti – S. Lairová, Portál, 2015

- Trénink mozku – R. Kawašima, Ikar, 2010

- Trénink paměti pro každý věk – J. Suchá, Portál, 2008

- Efektivní využití mozku – P. Carter, REBO, 2002

- Zdokonalte si mozek – J. Levy, Universum, 2015

- Jak se učíme – B. Carey, BizBooks, 2015

- Sedm hříchů paměti – D. L. Schacter, Pasek, 2003

- Jak se naučit 100 slovíček za hodinu – J. Pok, Grada, 2017

Sylabus

Sylabus 2019–2020