0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 120


Minimální počet studentů
60
Maximální počet studentů
120

Místo konáníOpava


Budova Na Rybníčku 626/1
Aula

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do01.09.2019
Výuka od19.09.2019
Výuka do31.05.2021
Splatnost do11.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Slezská univerzita v Opavě nově nabízí rámcově ucelený dvouletý program, který se po následující 4 semestry bude věnovat historickým vývojem evropských dějin a představí různé podoby evropské civilizace, slavné evropské tvůrce, jejich osudy a hlavní díla v širších souvislostech a hlavní rysy vývoje vybraných evropských měst. Po absolvování všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Časový harmonogram

ČTVRTEK 15.30–17.00

Zahájení zimního semestru 2019/2020 - 19. 9. 2019
Historické proměny evropské společnosti
(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Zahájení letního semestru 2019/2020 - 20. 2. 2020
Slavní tvůrci a jejich díla v proměnách evropských dějin

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Zahájení zimního semestru 2020/2021 - 17. 9. 2020
Příběhy evropských měst
(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Zahájení letního semestru 2020/2021 - 18. 2. 2020
Významné události a osobnosti evropských dějin
(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Výše poplatku

1.300,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.625,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula
Budova Na Rybníčku 626/1, Opava
(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2019 do 1. 9. 2019 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.300,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.625,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast na přednáškách v každém semestru.

Absolvování závěrečného testu na konci každého semestru.

Po splnění všech podmínek v každém semestru získáte Osvědčení o absolvování kurzu.
Po splnění podmínek všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Osvědčení se bude slavnostně předávat jednou ročně v předem stanoveném červnovém termínu.

Historické proměny evropské společnosti

„Cesta za poznáním kořenů evropské civilizace."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a všem, kteří se zajímají o historii a chtěli by prohloubit své znalosti o dějinách Evropy.

Obsah

1) Život v antickém Řecku
2) Vzestup říše římské
3) Počátky křesťanské Evropy
4) Podoby středověké kultury
5) Vývoj evropských měst
6) Islámská civilizace a Evropa
7) Význam renesance a humanismu v evropských dějinách
8) Zámořské objevy
9) Každodennost, lidová kultura a duchovní vývoj v novověké Evropě
10) Nástup moderní doby a změny evropské společnosti
11) Historický vývoj sociální péče
12) Evropské občanství a budování společné Evropy

Co se naučíme

Porozumět vývoji evropské společnosti a jejím proměnám od antiky po současnost.

Klíčová slova

Evropská civilizace, antika, křesťanství, evropská identita, kultura, společnost, renesance, zámořské objevy, modernizace.

Literatura

1) CARBONELL, Ch.-O. a kol., 2003. Evropské dějiny Evropy 1, Mýty a základy: (od počátků do 15. století). Praha: Karolinum, ISBN 80-2460411-6.
2) CARBONELL, Ch.-O. a kol., 2003. Evropské dějiny Evropy. 2, Od renesance k renesanci?: (15. - 20. století). Praha: Karolinum, ISBN 80246-0411-6.
3) DAVIES, N., 2005. Evropa: dějiny jednoho kontinentu. Praha: Prostor. ISBN 80-7260-138-5.
4) FONTANA, J., 2001. Evropa před zrcadlem. Praha: Lidové noviny. ISBN 80-7106-395-9.
5) VEBER, V., 2004. Dějiny sjednocené Evropy: od antických počátků do současnosti. Praha: Lidové noviny. ISBN 80-7106-663-X.

Slavní tvůrci a jejich díla

„Parthenón, svatovítská katedrála, Mona Lisa, Hamlet, Figarova svatba, Hvězdná noc – nesmrtelná díla evropské kultury. Poznejte jejich příběhy a osudy jejich tvůrců."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti o osudech slavných evropských tvůrců a jejich dílech.

Obsah kurzu

1) Feidiás – stavitel Parthenónu a tvůrce divu světa
2) Vitruvius a odkaz architektury starověkého Říma
3) Petr Parléř a Praha Karla IV.
4) Příběhy nejslavnějších děl Leonarda da Vinci
5) Nicolo Machiavelli a jeho Vladař
6) William Shakespeare a divadlo alžbětinské Anglie
7) El Greco a obrazy katolického Španělska
8)Václav Hollar – portrétista starého Londýna
9) Jean Jacques Rousseau a francouzské osvícenství
10) Wolfgang Amadeus Mozart a Vídeň 18. století
11) Tragický život a nesmrtelné dílo Vincenta van Gogha
12) Proměny 20. století v evropském umění

Co se naučíme

Po absolvování kurzu posluchači získají znalosti o životech a dílech významných evropských tvůrců od antiky až po moderní dobu.

Klíčová slova

Evropská civilizace, kultura, umění, antika, renesance.

Literatura

1) BURKE, P., 1996. Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta. ISBN 80-204-0589-5.
2) DAHLHEIM, W., 2006. U kolébky Evropy: odkaz antického Říma. Praha: Vyšehrad. ISBN 80-7021-728-6.
3) DAVIES, N., 2005. Evropa: dějiny jednoho kontinentu. Praha: Prostor. ISBN 80-7260-138-5.
4) ROYT, J., 2015. Praha Karla IV. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3116-5.
5) VASARI, G., 1977. Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů II. Praha: Odeon. Bez ISBN.

Příběhy evropských měst

„Odkud města v Evropě berou svá jména? Jak se žilo a bydlelo ve starověkých Athénách? Proč všechny cesty vedou do Říma? Kdy se z Cařihradu stal Istanbul? A jak se staví město na moři? Nejen to, ale mnohem víc prozradí putování po dějinách vybraných evropských měst od starověku po moderní dobu."

Významné události a osobnosti evropských dějin

„Víte, kvůli čemu byl Sokrates odsouzen k trestu smrti? Proč zanikla římská říše? Co víme o skutečném životě Leonarda da Vinci? Jak dobytí Cařihradu změnilo Evropu? Slavné i méně známé příběhy z evropských dějin vám dají odpovědi na tyto otázky a mnohé další."