0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 11


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity v Opavě
Specializovaná učebna

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do01.09.2019
Výuka od16.07.2019
Výuka do31.05.2020
Splatnost do01.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je prohloubit základy anglického jazyka posluchačů se zaměřením na správnou výslovnost jako nezbytný podklad pro jejich další studium. Důraz je kladen nejen na další představení určitých gramatických struktur (např. vyjadřování budoucnosti v angličtině různými způsoby, předložky, vyjadřování libosti/nelibosti v angličtině, modální slovesa apod.) a anglického slovosledu, ale i jejich další prohlubování a upevňování. Dále jsou procvičovány čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A1, resp. A2; důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti. Na této úrovni studenti budou rozvíjet určité již získané základní řečové návyky v angličtině, aby mohli vést běžné rozhovory v rámci společenské konverzace.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 12.15–13.50

Zahájení zimního semestru: 16. 9. 2019

Zahájení letního semestru: 6. 1. 2020

Délka trvání kurzu: 30 týdnů, 2 hodiny týdně

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Zábava, konverzace, aktivní život.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce aktivní a zábavnou formou aktivovat své mozkové buňky, aby si obnovil či nabyl nové znalosti v anglickém jazyce.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2019 do 1. 9. 2019 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci každého semestru nebo samostatná prezentace.

Obsah kurzu

Budou probírána témata jako např. dovolená, festivaly, TV programy, procvičování předpřítomného času, tvoření trpného rodu, podmínkové věty apod. a situace s nimi v běžném životě spojené.

Co se naučíme

o absolvování kurzu bude absolvent schopen v každodenních situacích konverzovat v anglickém jazyce, poradit cizincům, samostatně získat informace, orientovat se v cizině a cestovat s jazykovou vybaveností.

Literatura

English for Life, Intermediate, Tom Hutchinson