0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 15


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova Masarykova třída 37
Specializovaná učebna

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do01.09.2019
Výuka od16.07.2019
Výuka do31.05.2020
Splatnost do10.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané ve třetím ročníku. Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování a prohlubování již probraných gramatických jevů a řečových návyků. Ve výuce se vzájemně prolíná procvičování všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A1. Jelikož důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti, studenti si na úrovni A1 upevní některé základní řečové návyky tak, aby mohli vést běžný rozhovor v rámci společenské konverzace, pokládat jednoduché otázky a odpovídat na ně. Seznámí se také s dovednostmi ve čtení nenáročných textů a s vyplňováním jednoduchých formulářů.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 8:55–10:30

Zahájení zimního semestru: 16. 9. 2019

Zahájení letního semestru: 6. 1. 2020

Délka trvání kurzu: 30 týdnů, 2 hodiny týdně

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna, budova Masarykova třída 37, Opava

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Anglický jazyk, komunikační dovednosti, poslech, rozhovor, komunikace v běžných každodenních situacích, výslovnost, gramatické jevy, řečové návyky.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro posluchače, kteří v letním semestru AR 2018/19 úspěšně splnili podmínky kurzu AJ03.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2019 do 1. 9. 2019 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci celého kurzu.

Obsah kurzu

Cíl: Kurz navazuje na učivo probrané ve třetím ročníku. Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování a prohlubování již probraných gramatických jevů a řečových návyků. Ve výuce se vzájemně prolíná procvičování všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A1. Jelikož důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti, studenti si na úrovni A1 upevní některé základní řečové návyky tak, aby mohli vést běžný rozhovor v rámci společenské konverzace, pokládat jednoduché otázky a odpovídat na ně. Seznámí se také s dovednostmi ve čtení nenáročných textů a s vyplňováním jednoduchých formulářů. Obsahová náplň: Parts of a house, there is/are: statements and questions, describing a house/flat, asking where places are, ordinal numbers. Clothes, plurals, present continuous: statements, describing clothes, going to a party, saying goodbye. Transport, present continuous: questions and short forms, postcards, prepositions: on/in, talking about plans, future time expressions, and transport signs. Places, past simple: to be, statements, past time expressions: yesterday, last night, etc., asking where somebody was, British and American English, expressing anger. Emergency services: police, ambulance, past simple: regular verbs in positive statements, a newspaper story, "because” for giving reasons, talking about dates, months of the year, on + date. Irregular past forms, positive statements in the past, past simple: negative statements: regular and irregular verbs, pronunciation: sentence stress, my early life, saying who is right and wrong. Weekend activities: wash the car, go shopping, etc., past simple: questions: regular and irregular verbs, pronunciation: sentence intonation: yes/no questions, talking about last weekend, past simple: wh-questions, building a conversation, English in the world: The weekend.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen porozumět a užívat jednoduché společenské obraty a reagovat v některých každodenních situacích zaměřených zejména na oblast volnočasových aktivit, cestování a poznávání nových míst a zemí s důrazem na komunikační a poslechové dovednosti.

Literatura

English for Life – Beginner Lekce 53 - 80 + extra reading, speaking and video activities Autor: Tom Hutchinson Nakladatelství: OUP