0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 16


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity v Opavě
Specializovaná učebna

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do01.09.2019
Výuka od17.07.2019
Výuka do30.07.2020
Splatnost do16.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je navázat na předcházející ročníky, zopakovat a upevnit již probrané, motivovat posluchače zajímavostmi z oblastí každodenního života, kultury, hudby a literatury německy mluvících zemí. Tak jako v předcházejících ročnících bude systematicky procvičována slovní zásoba, německá výslovnost a gramatika. Důraz bude kladen především na konverzační situace a na to, aby se frekventanti kurzu dokázali zorientovat v psaných a mluvených textech. Probíraná konverzační témata budou odrážet běžné životní situace a zároveň budou vycházet z požadavků frekventantů kurzu.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 13:05–14:40

Zahájení zimního semestru: 17. 9. 2019

Zahájení letního semestru: 7. 1. 2020

Délka trvání programu 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna v budově Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Sprechen, Hören, Schreiben, Kommunikation, Literatur, Realien.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce si rozšířit a upevnit své dosavadní znalosti německého jazyka a reálií německy mluvících zemí a chce v německém jazyce pravidelně komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2019 do 1. 9. 2019 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování referátu na dané téma na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Das Leben in der Stadt und auf dem Lande, Kultur erleben, Arbeitswelten, Feste und Bräuche in deutschprachigen Ländern, Erfindungen und Erfinder, Mit allen Sinnen

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen komunikovat v německém jazyce a reagovat v běžných situacích všedního dne.

Literatura

Studio D A2 (Fraus, 2009), Deutsche Grammatik (Fraus, 2010), Klett Arbeitsblätter