0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 4


Minimální počet studentů
8
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova Masarykova třída 37
Sborovna

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do01.09.2019
Výuka od24.09.2019
Výuka do31.05.2020
Splatnost do16.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Obsahová náplň kurzu Italský jazyk je zaměřena především na získávání základních znalostí italské gramatiky a na osvojování slovní zásoby. Je vytvořena tak, aby kromě postupného poznávání gramatického systému italského jazyka umožňovala frekventantům rozvíjet jednotlivé jazykové dovednosti, tj. poslech, mluvení, čtení a psaní. Z tohoto důvodu se vedle české učebnice používají i italské učební texty a jiné materiály.

Časový hamonogram

ÚTERÝ 18.05–19.40

Zahájení zimního semestru: 24. 9. 2019

Zahájení letního semestru: 7. 1. 2020

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.700,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.125,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Sborovna

Budova Masarykova 37, Opava

Klíčová slova

Italština, slovní zásoba, gramatika, poslech, mluvení, čtení, psaní

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se naučit základní italské fráze, případně se dozvědět něco o italské kultuře, zvyklostech apod.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2019 do 1. 9. 2019 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.860,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.325,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci kurzu.

Obsah kurzu

Program předmětu je rozdělen do následujících celků dle jednotlivých lekcí učebnice.

Úvodní lekce: italská výslovnost

Lekce 1: rod v italštině, neurčitý člen, sloveso essere

Lekce 2: určitý člen, sloveso avere, konverzace: Presentazioni

Lekce 3: množné číslo podstatných a přídavných jmen a členů, konverzace: La mia famiglia 

Lekce 4: slovesa na –are, ere, konverzace: Al bar

Lekce 5: předložky se členem, konverzace: La mia città

Lekce 6: slovesa na –ire, základní číslovky, konverzace: In ufficio

Lekce 7: přivl. zájmena, neprav. slovesa, číslovky, konverzace: La mia casa

Lekce 8: osobní zájmena ve 4. pádě, zájmeno quello, konverzace: Che cosa facciamo stasera?

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen tvořit jednoduché italské věty, porozumět nápisům, domluvit se v základních konverzačních situacích (jako např. v kavárně, na nádraží apod.)

Literatura

 BAHNÍKOVÁ, A. a kol. Italština. Praha: Leda, 2001. (nutno zakoupit)

 Další materiály k dispozici ve výuce.