0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 7


Minimální počet studentů
8
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova Masarykova třída 37
O 208

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do01.09.2019
Výuka od24.09.2019
Výuka do31.05.2020
Splatnost do16.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Náplň kurzu je vytvořena tak, aby kromě postupného poznávání gramatického systému italského jazyka umožňovala frekventantům rozvíjet jednotlivé jazykové dovednosti, tj. poslech, mluvení, čtení a psaní. Z tohoto důvodu se vedle české učebnice používají i italské učební texty a jiné materiály. Cílem je dosáhnout výstupní znalost alespoň na úrovni A2.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 16.25–18.00

Zahájení zimního semestru: 24. 9. 2019

Zahájení letního semestru: 7. 1. 2020

Délka trvání programu: 24 týdnů

Výše poplatku

1.860,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.325,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Budova Slezské univerzity v Opavě

Klíčová slova

Italština, slovní zásoba, gramatika, poslech, mluvení, čtení, psaní.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti italštiny. Vstupní znalost italského jazyka alespoň na úrovni 12. lekcí učebnice Bahníková, A. a kol, Italština, Praha, Leda, 2001 (odpovídá úrovni A1-A2).

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2019 do 1. 9. 2019 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.860,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.325,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci kurzu.

Obsah kurzu

Program předmětu je rozdělen do následujících celků dle jednotlivých lekcí učebnice. 1. Opakování 2. Lekce 13: číslovky, zájmenná částice ne, konverzace: La storia famigliare 3. Lekce 14: budoucí čas, konverzace: Che tempo fa? 4. Procvičování s učebnicí Espresso 1 (lekce 7-8): viaggi, cucina 5. Lekce 15: kombinovaná zájmena, částice ci, konverzace: Il natale e le feste 6. Lekce 16: imperfektum, konverzace: Descrizioni, racconti 7. Procvičování s učebnicí Espresso 1 (lekce 9-10): vita quotidiana, fare acquisti

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen domluvit se italsky v běžných životních situacích, porozumět jednodušším textům a nahrávkám.

Literatura

Bahníková, A. a kol, Italština, Praha, Leda, 2017. Ziglio, L., Rizzo, G. Espresso 1, Firenze, Alma Edizioni, 2001. Další materiály k dispozici ve výuce.