0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 6


Minimální počet studentů
8
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova Masarykova třída 37
Sborovna

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do01.09.2019
Výuka od24.09.2019
Výuka do31.05.2020
Splatnost do16.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je procvičování probrané látky v běžných konverzačních situacích a další rozšiřování slovní zásoby.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 14.45–16.20

Zahájení zimního semestru: 24. 9. 2019

Zahájení letního semestru: 7. 1. 2020

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.860,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.325,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Budova Slezské univerzity v Opavě

(vybavena dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Italština, slovní zásoba, gramatika, poslech, mluvení, čtení, psaní.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti italštiny. Vstupní znalost italského jazyka alespoň na úrovni 20 lekcí učebnice Bahníková, A. a kol, Italština, Praha, Leda, 2017 (odpovídá úrovni A2-B1).

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2019 do 1. 9. 2019 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.860,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.325,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci kurzu.

Obsah kurzu

Program předmětu je rozdělen do následujících celků: 1. Descrivere l‘aspetto fisico di una persona, parlare della vita passata 2. Parlare di case e appartamenti 3. Parlare della qualità della vita 4. Parlare di alimentazione sana, del benessere 5. Esprimere e spiegare la propria opinione 6. Parlare delle abitudini di una volta 7. Parlare di esperienze professionali, fare una telefonata 8. Raccontare un libro, un film 9. Viaggiare in treno: comprare biglietto ecc. 10. Esprimere insicurezza, dubbi, paure, parlare di malattie 11. Viaggiare in auto: chieder consigli e indicazioni 12. Parlare della vita all‘estero

Co se naučíme

Absolvent kurzu je schopen domluvit se italsky v běžných životních situacích, porozumět jednodušším textům a nahrávkám.

Literatura

Bahníková, A. a kol, Italština, Praha, Leda, 2017. Toffolo, L., Allegro 2, Roma, Edilingua, 2004.