0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 28


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
40

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF, Univerzitní nám.
A 111

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do24.09.2019
Výuka od24.09.2019
Výuka do10.12.2019
Splatnost do24.09.2019

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem je seznámit posluchače s pojmy v oblasti etiky a společenského chování, zaměřenými například na vývoj etikety, oblékání, chování při cestování různými druhy dopravy, jednání a chování v zaměstnání, zásady společenského chování při návštěvě různých společenských akcí, základní pravidla stolování, pravidla obchodního jednání ve vybraných zemích, pozvánky v oblasti etikety obchodních jednání, včetně předávání vizitek a v neposlední řadě na problematiku diplomacie a diplomatických styků.

Časový harmonogram

24. 9. 2019 – 10. 12. 2019

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod 12 týdnů

(12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

etika, etiketa, společenské chování, verbální a neverbální komunikace, představování, vizitky, pánské a dámské oblečení, cestování a volný čas, time management, společenská akce, pravidla stolování, charakteristika kultur, pozvánky, vizitky, protokolární akce.

Pro koho je kurz určen

Pro všechny zájemce, které problematika společenského chování a diplomatickým protokolem oslovila.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630350

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:            KARVINÁ       ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný test

Co se naučím

Jak se vyvíjela etiketa, jak se oblékat při různých typech akcí, jak se chovat při cestování různými druhy dopravy, osvojím si zásady společenského chování při návštěvě různých společenských akcí a základní pravidla stolování, seznámím se s pravidly obchodního jednání ve vybraných zemích, jakož i s významem zkratek na vizitkách, zjistím jaká jsou pravidla pro další protokolární akce a diplomatickou korespondenci.

Osnova kurzu

1. Pravidla společenského styku

2. Oblékání

3. V restauraci

4. V zaměstnání

5. Cestování a volný čas

6. Společenská etiketa a etika

7. Etika společenských akcí

8. Etika v podnikání

9. Zásady a specifika obchodního jednání ve vybraných zemích

10. Společenské podniky a příležitosti

11. Diplomatické styky a diplomatický protokol

12. Konzulární styky a konzuláty

Sylabus kurzu

Název programu

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

NÁZEV OBORU/KURZU

SPOLEČENSKÝ PROTOKOL

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·         věk nad 50 let

·         předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

·         Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

·         zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·         převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630350

·         v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

24. 9. 2019 – 10. 12. 2019

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl: seznámit posluchače s pojmy v oblasti etiky a společenského chování, zaměřenými například na vývoj etikety, oblékání,  chování při cestování různými druhy dopravy, jednání a chování v zaměstnání, zásady společenského chování při návštěvě různých společenských akcí, základní pravidla stolování, pravidla obchodního jednání ve vybraných zemích, pozvánky v oblasti etikety obchodních jednání, včetně předávání vizitek a v neposlední řadě na problematiku diplomacie a diplomatických styků. m cílem výuky první

největší.

Obsah:

1.      Pravidla společenského styku

2.      Oblékání

3.      V restauraci

4.      V zaměstnání

5.      Cestování a volný čas

6.      Společenská etiketa a etika

7.      Etika společenských akcí

8.      Etika v podnikání

9.      Zásady a specifika obchodního jednání ve vybraných zemích

10.  Společenské podniky a příležitosti

11.  Diplomatické styky a diplomatický protokol

12.  Konzulární styky a konzuláty

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 20

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60  % účast na přednáškách

Závěrečný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

GULLOVÁ, S., 2013. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978–80-247-4418-6.

PELLEŠOVÁ, P. a P. KAJZAR, 2018. Společenský a diplomatický protokol. Distanční studijní text. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-300-0.

SMEJKAL, V. a H. SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ, 2011. Velký lexikon spole-čenského chování. 5., zcela přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada Pu-blishing. ISBN 978-80-247-3649-5.

ŠPAČEK, L, 2008. Nová velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-1954-5.

ŠPAČEK, L., 2010. Malá kniha etikety pro celou rodinu. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-2219-4.