0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 11


Minimální počet studentů
12
Maximální počet studentů
25

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní náměstí
A206

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do09.10.2018
Výuka od25.09.2018
Výuka do14.05.2019
Splatnost do25.09.2018

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Cíle kurzu

Cílem programu je osvojení si znalostí a dovedností dostatečných k řešení základních situací ve sféře obecného a částečně profesního jazyka na úrovní A1/A2. Kurz formuje cizojazyčné návyky posluchačů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět běžným obratům společenského styku a samostatně je aplikovali. Dokáží se dorozumět a reagovat v běžných situacích zaměřených zejména na představování, základní pozdravy, oblast cestování, odbavení na letišti, ubytování v hotelu, psát emaily, telefonovat apod.

Časový harmonogram

Zimní semestr

25.9.2018 – 11.12.2018

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

Letní semestr

26.2.2019 – 14.5.2019

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 206

Klíčová slova

Directions, travel information, international travel, travel tips.

Pro koho je kurz určen

Pro zájemce, kteří zvládli úplné základy, které si chtějí upevnit, případně oživit.

Podmínky přijetí do programu

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630325

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění! Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná - částkou 300 Kč pro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová - částkou 300 Kč pro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné - částkou 300 Kč pro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde:            KARVINÁ        ORLOVÁ        PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Písemný test

Obsah kurzu

Zimní semestr                                                             Letní semestr

 1.  Introduction, revision
 2. My space – there is/there are
 3. Prepositions of place, giving directions
 4. Telephoning
 5. Checking travel information
 6. Have got
 7. Past Simple
 8. International travel
 9. Emails
 10. Giving and asking directions
 11. Regular and irregular verbs
 12. Revision
 1.  Revision
 2. Shopping
 3. Countable/uncountable
 4. City profiles
 5. Offers and requests
 6. Ordering food and drink
 7. The best places to visit
 8. Dates and time
 9. Welcoming a visitor
 10. Comparison
 11. Present continuous
 12. Revision

Co se naučím

Budu umět řešit základní situace, se kterými se setkám při cestování – napsat jednoduchý email, zeptat se na cestu, orientovat se na letišti, vysvětlit, co se stalo apod.

Sylabus kurzu

Název programu

CIZÍ JAZYKY

NÁZEV OBORU/KURZU

angličtina pro POKROČILÉ ZAČÁTEČNÍKY

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

·  

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz
 • zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

 

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 600,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 800,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

·převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630346

·v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

Zimní semestr

25.9.2018 – 11.12.2018

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

Letní semestr

26.2.2019 – 14.5.2019

ÚTERÝ 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 lekcí x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cílem programu je osvojení si znalostí a dovedností dostatečných k řešení základních situací ve sféře obecného a částečně profesního jazyka na úrovní A1/A2. Kurz formuje cizojazyčné návyky posluchačů tak, že po jeho absolvování budou schopni porozumět běžným obratům společenského styku a samostatně je aplikovali. Dokáží se dorozumět a reagovat v běžných situacích zaměřených zejména na představování, základní pozdravy, oblast cestování, odbavení na letišti, ubytování v hotelu, psát emaily, telefonovat apod.

.

 

Zimní semestr

 

 1.  Introduction, revision
 2. My space – there is/there are
 3. Prepositions of place, giving directions
 4. Telephoning
 5. Checking travel information
 6. Have got
 7. Past Simple
 8. International travel
 9. Emails
 10. Giving and asking directions
 11. Regular and irregular verbs
 12. Revision

                                                                                

Letní semestr

 

 1.  Revision
 2. Shopping
 3. Countable/uncountable
 4. City profiles
 5. Offers and requests
 6. Ordering food and drink
 7. The best places to visit
 8. Dates and time
 9. Welcoming a visitor
 10. Comparison
 11. Present continuous
 12. Revision

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 12

Maximální počet: 25

údaje o personálním zabezpečení Programu

Mgr. Martina Chylková

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna A 206


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast.

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Martina Chylková

Schválil

(datum a podpis)

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

 

Literatura

A. Buckingham, Stephens, B. and Lane, A., 2014. International Express Elementary, 3rd Edition.